Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

1706 Bijeenkomst Nieuwe generatie IHP's

Deze bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan het netwerk Vastgoedmanagement en de PO-ontwikkelgroep 'Naar een derde generatie IHP's'. Ook kennismakers zijn welkom.

 

Nieuwe generatie IHP’s   

Thema van deze bijeenkomst is het onderwijshuisvestingsplan van de toekomst. We zoomen in op het (gewenste) doel, de uitgangspunten en belangrijkste inhoudelijke keuzes rond de toekomstige plannen in het licht van de voorstellen van de Commissie Nijpels (wettelijke verankering). We wisselen ervaring uit en laten ons bijpraten over de ervaringen en ontwikkelingen in de rest van Nederland, met name ook vanuit de ontwikkelgroep onderwijs. Wat kunnen we daarvan leren?

 

Daarbij zoomen we speciaal ook in op zaken als samenwerking en concurrentie. Waar zijn de belangen gelijk, waar lopen ze uiteen? En hoe ga je daarmee om in een gezamenlijk plan?

 

Op basis van onze ervaring tot nog toe en de nieuwe context formuleren we de hoofd- en aandachtspunten voor nieuwe IHP’s.

 

Verdieping van de kennismaking

Deze bijeenkomst heeft ook tot doel elkaar wat beter te leren kennen, zodat we ook buiten de bijeenkomsten elkaar wat gemakkelijker kunnen bevragen en met elkaar mee kunnen denken. Daarvoor gaan we op een speelse manier in op vragen als ‘Wie doet wat, waar ligt je expertise, wat bindt ons en waarin verschillen we van elkaar. Deelnemers ontvangen hierover een aparte mail.

 

Daarbij bespreken we wat we van elkaar, de trekker(s) van het netwerk en Bouwstenen verwachten. Wat willen we bereiken met elkaar en waar we komende tijd aan werken.

 

ProgrammaIngrid de Moel

09.45 uur

Ontvangst

10.00 uur

Intro door Ingrid de Moel

10.15 uur

Huisvestingsplannen uitgediept

11.00 uur

Korte pauze

11.15 uur

Waar staan we en wat nemen we mee naar huis?

12.00 uur

Hoe gaan we verder, thema’s om te bespreken

12.30 uur

Lunch en afronding

 

Datum, tijd en locatie

  • dinsdag 27 juni
  • 10.00 - 13.00 uur (inclusief lunch)
  • Stadhuis Eindhoven (ruimte Kolfschoten 2.06), Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven (op loopafstand van het Centraal Station Eindhoven. Parkeren in Parkeergarage Stadhuisplein)
 

 

Bent u erbij?
Graag horen we van de deelnemers aan het netwerk Vastgoedmanagement of ze al dan niet aanwezig zijn. Als deelnemers van de PO-ontwikkelgroep kunt u zich hier aanmelden

 

Wilt u komen kennismaken? Dat kan. De kosten zijn in dat geval € 125,- (exclusief BTW). Als u daarna aanhaakt bij het netwerk worden deze kosten verrekend. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 

Meer informatie

  • Informatiepagina over Voorzieningenbeleid (waaronder huisvestingsplannen voor onderwijs)
  • Ontwikkelwerk binnen Bouwstenen over Informatiemanagement
  • Het Bouwstenen-netwerk Vastgoedmanagement
  • Bericht over derde generatie huisvestingsplannen (volgt)
  • Voorzet vanuit (ontwikkelgroep) onderwijs (volgt)
Datum: 
dinsdag, 27 juni, 2017 - 10:00 tot 13:00
Open of besloten: 
Open
Organisatie: 
Bouwstenen (Vastgoedmanagement, Zuid-Oost) ism PO-raad

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner