Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Wethoudersbijeenkomst rond vastgoed

Verdwijnen van solide sociale kadersDe bestuurlijke vraagstukken rond maatschappelijk vastgoed zijn groot. Er ligt een flinke transformatieopgave op het gebied van onderwijs en zorg. Door krimp en ontwikkelingen in de samenleving is er sprake van leegstand. Veel gemeenten willen van hun vastgoed af.

 

Het ontbreekt bestuurders vaak aan bruikbare instrumenten voor het vastgoedbeleid. De bestaande (wettelijke) kaders zijn ontoereikend voor een integrale afwegingen. Voor iedere bestuurder een worsteling in eigen omgeving.

 

Wethoudersbijeenkomst met VNG en Bouwstenen

Daarom organiseren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Bouwstenen voor Sociaal twee bestuurdersbijeenkomsten. De eerste, samen met Stimuland, gaat over bestuurlijke houvast en instrumentarium. De tweede (een week later) gaat dieper in op leegstand en transformatie.

 

InstrumentariumVooral met elkaar in gesprek

De wethoudersbijeenkomsten zijn vooral bedoeld om tijdens een hapje de nieuwste inzichten, ervaring en ambities uit te wisselen. Daar is veel tijd voor ingeruimd. Op het eind van de bijeenkomst worden thema’s verzameld waarop bestuurders meer snelheid willen maken. 

 

Informatie en inspirerende voorbeelden

Ter opwarming van de tafelgesprekken krijgt u een korte presentatie van de actuele ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden in de landen. Deze opwarmers in interview-vorm gaan over:

1.

Voorzieningenplanning; Margreet Hogenkamp van Stimuland interviewt wethouder Wout Wagenmans van Raalte en directeur/bestuurder Ed Penninks van SallandWonen, over hun ervaring met het Model Gebiedsdekkende Voorzieningen. Zij hebben dat in hun gemeente ingezet om, in samenwerking met maatschappelijk partners, een maatschappelijk bestemmingsplan te ontwikkelen.

 

 

2.

Knoppen om aan te draaien; wethouder Martin Ekker van Kampen zal zijn ervaringen delen rond het nieuwe accommodatiebeleid dat zij hebben ontwikkeld, op basis van Citabelle, een dashboard voor vastgoedsturing.

 Martin Ekker

 

3.

Het wegwerken van de overmaat; Ingrid de Moel van Bouwstenen en het landelijk Expertteam Transformatie, zal kort ingaan op de kansen en mogelijkheden.

 Ingrid de Moel

 

  

Mee naar huis

Ook krijgt u (als u wilt) diverse publicaties mee naar huis, waaronder:

  • Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage (Bouwstenen, december 2014)
  • Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen (Bouwstenen, december 2013)
  • Van Kosten- naar Waardesturing (Bouwstenen, december 2013)
  • Feit of interpretatie (Stimuland)

 

Programma

16.30u    Welkom

16.35 u

Waar zijn we? Kort uitleg door Wethouder Klaas Agricola van Dalfsen 

16.40u

Korte introductie op de opgave, sturing, instrumentarium en Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015

16.50u

Drie opwarmers door wethouders

17.35u

Aanbieden publicaties aan gedeputeerde Boerman, provincie Overijssel

17.50u Onderlinge uitwisseling van ervaring en ambities onder het genot van een hapje
18.45u Inventarisatie aandachtspunten voor versnelling
19.00u Toetje en gezamenlijke punten
19.30u Einde

 

Datum, tijd en locatie

  • Maandag 16 maart
  • Van 16.30 - 19.30 uur
  • Locatie: De Trefkoele, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen

 

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, dan kunt u ons dat hier laten weten.

 

 

Meer informatie

 

 VNG           Stimuland           Provincie Overijssel

 

Datum: 
maandag, 16 maart, 2015 - 16:30 tot 19:30
Aantal dagen: 
0.50
Open of besloten: 
Open
Organisatie: 
Bouwstenen (Bestuurders)

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner