Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Geen tijdelijke functie

OmdenkenGemeenten willen het verduurzamen van hun vastgoed zoveel mogelijk inpassen in de normale taakuitvoering. Dat betekent niet dat het iets is voor een tijdelijke functie.


Dat is in grote lijnen de conclusie van een gesprek in Bouwstenenverband over de verschillende rollen die de gemeente heeft op het gebied van vastgoedmanagement.

 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017

Vaste formatie

De ambitie om het verduurzamen in te passen in de normale taakuitvoering, vraagt een vaste functionaris die de kar trekt. Dat is iets anders dan het inzetten van een tijdelijke medewerker of ingehuurde kracht.

 

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is een continu proces dat zeker de komende tien à vijftien jaar nog de nodige aandacht vraagt, vinden betrokkenen. Dat houdt in dat het best in de vaste formatie mag worden opgenomen.

 

Duurzaamheidsinnovator

De rol van de medewerker die het eigen gemeentelijke vastgoed moet verduurzamen, is vooral nieuwe kennis van buiten naar binnen halen. Daarnaast is het belangrijk alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeenten, aan te zetten tot het gebruik van andere technieken, werkprocessen en afspraken. In die zin is de term duurzaamheidscoördinator, die vaak wordt gebezigd, geen goede. Duurzaamheidsinnovator zou een betere zijn.

 

Eveline BotterErkenning van de rol

Hoe belangrijk de naam van de functie is, blijkt onder andere uit de ervaring van Eveline Botter, interne duurzaamheidscoach bij gemeente Leiden. Zij wordt in haar gemeente ook wel eens ‘rupsje nooitgenoeg’ genoemd omdat ze altijd weer nieuwe mogelijkheden ziet om de portefeuille te verduurzamen. “In feite ben ik een soort innovator of verandermanager die steeds nieuwe mogelijkheden van buiten naar binnen haalt. Het is de kunst om de eigen organisatie daarin mee te nemen.”

 

Samen met de markt

Eveline draait al geruime tijd mee in het bouwstenen-netwerk rond het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Soms worden ook marktpartijen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Eveline: “In die contacten krijg je soms scherper wat mogelijk is, maar ook wat je juist wel of niet moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. Duurzaamheid is gebaat bij integraal denken. Hoe breder, hoe beter”.

 

Voorbeeldfunctie

Omdat de Nederlandse overheid hoge energiedoelen heeft gesteld en gemeenten ruim 20 miljoen m² aan vastgoed in beheer hebben, kunnen ze met hun vastgoed een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. Doel voor 2020 is 20% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, 20% minder energiegebruik en 16% opgewekte duurzame energie.

 

 


Meedoen?

Dat kan. Binnen Bouwstenen is het netwerk Verduurzamen actief. Op 10 oktober 2017 komt het netwerk weer samen om het te hebben over de ervaringen met een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).

Daarnaast zijn we in Bouwstenenverband bezig met het ontwikkelwerk Organisatie, rollen en profielen. U kunt hier ook een bijdrage aan leveren, o.a door partner te worden en/of inhoudelijk op dit bericht te reageren via onderstaande reactieknop. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de Najaarsbijeenkomst.

 

 

 

Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner