Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

's-Hertogenbosch

Ambitie

In 2008 heeft haar duurzaamheidsambities uitgesproken en vastgelegd in Energie- en klimaatprogramma 2008-2015.

's-Hertogenbosch heeft de volgende ambities:

  • 2018: eigen vastgoed (25 panden) minimaal voorzien van energielabel B of beter en 4.000 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen,
  • 2020: klimaatneutraal gemeentelijke organisatie,
  • 2035: gebouwde omgeving klimaatneutraal;
  • 2050: stad klimaatneutraal, dat wil zeggen dat er wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat.


Aanpak

Het onderwerp klimaatneutrale organisatie is een belangrijk onderwerp geworden binnen de vastgoedafdelingen; het wordt nu als programma opgepakt. In 2013 is een inventarisatie gemaakt van 159 gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille die verbeterd kunnen worden naar energielabel B. De geselecteerde gebouwen zijn scholen, sportaccommodaties en eigen gebouwen die langdurig in eigendom blijven. Scholen worden betrokken bij de uitvoering van het beleid en met hen worden afspraken gemaakt over maatregelen en kostenverdeling.

De 12 slechtste scholen zijn al verbeterd tot:

  • 6 scholen met energielabel A,
  • 6 scholen met energielabel B,
  • alle scholen zijn frisse scholen geworden. 

En verder:

  • 41 panden hebben meters gekregen die inzicht geven in energieverbruik en kosten
  • Voor de financiering van energiemaatregelen wordt in de kostenberekening rekening gehouden met lagere exploitatielasten als gevolg van lagere energieverbruik (Total Cost of Ownership-methode). 

 

Meer informatie

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner