Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Werken vanuit de bedoeling

Van systeemwereld naar bedoelingIn de wereld van dienstverleners is het boek 'Verdraaide organisaties' van Wouter Hart een ware hit. Het boek blijkt ook voor de maatschappelijk vastgoedsector relevant.

 

Het boek van Wouter Hart, dat al in 2012 verscheen, introduceerde het begrip 'de bedoeling'. Dit begrip lijkt nu actueler dan ooit. Wouter Hart zet zich in zijn boek af tegen situaties waar de logica van de systeemwereld de bedoeling is gaan overheersen. Daar geeft hij tal van voorbeelden van; soms grappig maar meestal ontluisterend. Regels en procedures worden dan doel op zich: zoals een quotum voor het uitschrijven van bonnen voor te hard rijden (echt gebeurd). Hart laat zien dat de oorspronkelijke bedoeling, in dit geval veiligheid, zelfs wordt tegengewerkt. 

 

Van een systeemwereld naar de bedoelingDrieringen model

Zijn boek reikt strategieën aan om de dominantie van de systeemwereld tegen te gaan. In de kern komen ze allemaal op hetzelfde neer: stel jezelf als professional, manager of bestuurder voortdurend de vraag: "wat is hier ook alweer de bedoeling?". daarbij gebruikt Wouter Hart veelvuldig het drieringenmodel Bedoeling, Leefwereld en Systeemwereld. Hij ziet het als opgave om steeds vanuit binnen naar buiten te denken, in plaats van andersom. 

 

Verdraaide organisaties van Wouter Hart

Ook interessant  voor vastgoed

Het boek van Wouter Hart is sterk gericht op dienstverlening van professionals aan eindgebruikers. Docenten, verpleegkundigen en politiemensen zullen zich sterk in de beschreven herkennen. Maar is 'Verdraaide organisaties' ook een boek voor publieke vastgoed professionals die doorgaans niet aan particulieren maar aan organisaties dienstbaar zijn? Ja, dat is het zeker. Want juist in het maatschappelijk vastgoed is de bedoeling niet altijd scherp in beeld. In de praktijk is er een flinke afstand tussen de vastgoedprofessionals en de mensen waar dit vastgoed uiteindelijk voor bedoeld is.

 

Daarnaast kunnen interne of externe regels voor kostprijshuur, staatssteun en bekostiging (onderwijs) het zicht verder belemmeren. Veel beleidsregels en vastgoednota's staan vol met randvoorwaarden, maar de bedoeling - het zo goed mogelijk accommoderen van maatschappelijk gewenste activiteiten - lees je er nauwelijks terug. 

 

Meer informatie

Behalve het boek is er ook een website Verdraaide Organisaties. Tevens kan men op OMOOC, een online platform voor een beter openbaar bestuur, een serie video's over 'Werken vanuit de Bedoeling' terugvinden. 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner