Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Activiteiten 2017

Onderstaand de lopende en mogelijke activiteiten voor 2017. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden activiteiten wel of niet (sneller of langzamer) uitgevoerd. We horen graag waar u aan mee wilt doen.

 


1. Informatiemanagement; waar hebben we het over? (achtergronddocument)

Doel

 • Zicht op wat er te doen is op dit gebied    

Aanpak

 • Definities en benaderingen over informatiemanagement vertalen naar het werkveld van maatschappelijk vastgoed (aansluitend bij taal en tools werkveld) tijdens werkbijeenkomst.
 • Bespreken en aanvullen in bijeenkomst met werkveld in juni 2017
 • Resultaat op site in vorm van artikelen, bij begrippen en in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • Mensen uit het werkveld
 • Bureaus, o.a. DEMO Consultants

 


2. Informatiemanagement; wat weten we al

Doel

 • Beeld waar we kunnen aansluiten   

Aanpak

 • beeld uit Quick scan vastgoedmanagement en regiobijeenkomsten
 • schets waar mensen wakker van liggen
 • gesprekken

(Beoogde) deelnemers

 • Werkveld
 • Bureaus, o.a. Twynstra Gudde

 


3. Informatiebehoefte per taakveld

Doel

 • Houvast bij stellen van de juiste vraag  

Aanpak

 • Aanzet voor overzicht van informatiebehoefte op hoofdlijnen (vanuit diverse taken, rollen en ontwikkelfasen) tijdens werkbijeenkomst.
 • Bij de publieke rol komen zaken aan de orde als informatie voor beleid, het publieke debat en publieke verantwoording. Wat betreft de taken sluiten we in eerste instantie aan bij de verschillende bollen zoals genoemd in de publicatie ‘Spelregels voor vastgoedmanagement’ (levenscyclusbeheer, accountbeheer, portefeuillesturing, facility management).
 • Bespreken en aanvullen in bijeenkomst diverse professionele netwerkbijeenkomsten en een aparte bijeenkomst met het werkveld in juni 2017.

(Beoogde) deelnemers

 • Werkveld 
 • Bureaus, o.a. bbn adviseurs, BMC

 


4. Ontwikkelproces informatiemanagement (‘roadmap’)

Doel

 • Realistische verwachtingen en zicht op haalbare stappen
 • Houvast bij structureren eigen aanpak werkveld en gezamenlijk ontwikkelprogramma  

Aanpak

 • Ervaring en ontwikkelen tool voor stap voor stap aanpak
 • Rekening houdend met fasen van ontwikkeling vastgoedmanagement, informatiemanagement, inkoopmanagement en processen in de buitenwereld.

(Beoogde) deelnemers

 • Werkveld
 • Bureaus, o.a. Covalent (best practices), RoyalHaskoning DHV (scan)

 


5. Rollen en profielen m.b.t. informatiemanagement

Doel  

 • Zicht op wat een informatiemanager doet en in huis moet hebben
 • Houvast bij verdeling van taken en verantwoordelijkheden  

Aanpak

 • Maken voorzet op basis van bestaande profielen en beschrijvingen 
 • Bespreken en aanvullen in diverse netwerkbijeenkomsten en in een aparte bijeenkomst met het werkveld in juni 2017
 • Bespreken en aanvullen in diverse Bouwstenen-bijeenkomsten (o.a. chefs vastgoed na de zomer)
 • Resultaat in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • Werkveld, o.a. Tilburg, Leiden
 • Bureaus, o.a. Metafoor, bbn adviseurs, Instituut VGM

 


6. Beschikbare tools

Doel  

 • Zicht op welke tools er al zijn rond informatiemanagement

Aanpak

 • Inventariseren/vraag uitzetten onder achterban Bouwstenen
 • Resultaat in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • ??

 


7. Onderzoek systemen en gebruikerservaring (herhaling onderzoek)

Doel

 • Hulp bij systeemkeuze
 • Afstemming vraag en aanbod  

Aanpak

 • Zoals voorgaande jaren maar andere ordening, check op kruisjes en aanvulling vragenlijst gebruikers met meer context (wijzigingen bespreken tijdens werkbijeenkomst).
 • Aanvullend onderzoek door afstudeerder bij Bouwstenen
 • Resultaat in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • Leveranciers systemen
 • Gebruikers systemen (via Bouwstenen en leveranciers)

 


8. Het gebruik van informatiesystemen in het onderwijs (afstudeeronderzoek)

Doel

 • Verkenning van de situatie in het onderwijs

Aanpak

 • Onderzoek door afstudeerder bij Bouwstenen
 • Resultaat in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • Afstudeerstagiair Joey Pons (gestopt)
 • Bij quick scan betrokken scholen

 


9. Op zoek naar eenduidige definities en categorie-indeling

Doel = betere spelregel

 • Elkaar verstaan en begrijpen
 • Gebruik (vergelijkbare) gegevens voor diverse doeleinden 

Aanpak

 • Overzicht welke gegevens en categorie-indeling nu wordt gevraagd (inclusief mogelijkheden en beperkingen voor (breder gebruik)
 • Bespreken met werkveld
 • Resultaat als spelregel en in publicatie

(Beoogde) deelnemers

 • Werkveld
 • Landelijke spelers (o.a. VNG, PO-Raad en VO-raad, provincies, Kadaster, BZK, OCW, I&M, FZ)

 


10. Overzicht relevante cursussen en opleidingen

Doel

 • Passende opleidingen en cursussen voor het maatschappelijk werkveld

Aanpak

 • Zicht op bestaande aanbod
 • In gesprek met opleidingsorganisaties

(Beoogde) deelnemers

 • Opleiders (ook uit het werkveld en partners)
 • Michel de Bondt, Bouwstenen

 


Uw suggestie voor een actie

Doel

 •  

Aanpak

 •  

(Beoogde) deelnemers

 •  Uw naam en organisatie
Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner