Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Vier essentiële taakvelden

VakmanschapOngeacht het aantal objecten zijn er vier essentiële taken in het vastgoedmanagement te onderscheiden. Bij gemeenten gaat vaak de meeste aandacht uit naar de minst interessante taak, zegt Ad van de Gevel.

 

Rollen en profielen vastgoedmanagement

Daarbij doelt Ad, teammanager Gebouwen Tilburg, op het onderhoud: “Natuurlijk is het technisch onderhoud heel belangrijk, maar het is erg instrumenteel. De relatie met het bestuur en de politiek is veel belangrijker. Dáár worden de keuzes gemaakt.”

 

Ondergesneeuwd

Omdat er vanuit het verleden veel tijd en geld wordt ingezet voor het onderhoud, sneeuwen andere belangrijke taken wel eens wat onder, zegt Peter Broer van Metafoor Vastgoed & Software. "Dat geldt ook voor de financiële taken zoals de facturering en huur-inning. Die zijn vaak bij een andere afdeling belegd waardoor er taken tussen wal en schip kunnen vallen."

 

Upgrade naar info-management

Administratieve en juridische taken komen vaak samen in de rol van een contractmanager. Die zou je, volgens Rinald van der Wal van bbn adviseurs, ook als één taak kunnen zien. Maar meerderen onderschrijven ook de stelling dat niet de administratie, maar het informatie-management een belangrijke kerntaak van de vastgoedafdeling is. Deze taak kan een upgrade gebruiken.

 

Minimale vereisten

De aanleiding voor het gesprek tussen de heren was een notitie van Walter Rozendaal van Instituut VGM voor het ontwikkelwerk van Bouwstenen rond taken, rollen en profielen. Walter heeft een aantal minimale vereisten opgesteld waaraan naar zijn mening iedere vastgoedeigenaar zou moeten voldoen, ongeacht de omvang van de vastgoedportefeuille.

 

Essentiele taakvelden

Op basis van dit gesprek zijn een aantal taakvelden geformuleerd. Op de vastgoedafdeling moet er in ieder geval iemand zijn die zorgt voor:

 1. De informatie op basis waarvan kan worden besloten, gecontracteerd en gefactureerd;

 2. De bouwtechnische zaken, waaronder bouwvereisten, de MOP’s, KWIS-proces, onderhoud en ondersteuning projecten;

 3. De financiële zaken, zodat alles rond de BBV en kosten en facturering goed geregeld is;

 4. Relationele zaken, richting bestuur en politiek maar ook richting gebruikers en contractanten.

Specialisaties en combinaties

Deze taken vereisen specifieke competenties die in de basis van elke vastgoedorganisatie aanwezig moeten zijn. Afhankelijk van de omvang van de portefeuille zijn er meer specialistische taakvelden te omschrijven die eventueel gecombineerd kunnen worden met andere taken. Zo kan de bouwtechnicus ook teamleider zijn of zorgdragen voor de verduurzaming of verkoop van panden. Maar een teamleider of coördinator zonder bouwtechnische kennis in zijn team, wordt lastiger. 


Gewenste formatie

Aan de hand van vier referentieportefeuilles, wordt in Bouwstenenverband gewerkt aan een referentie voor de formatie van gemeentelijke vastgoedafdelingen. In totaal zijn er vijftien taken benoemd, waarvan de vier eerder genoemde essentieel zijn.

 

 

 

Ook meedoen?

Dat kan door aan te sluiten bij een van de Bouwstenen-netwerken. In alle netwerken wordt komende periode ingegaan op taken, rollen en profielen. Resultaten worden gepresenteerd tijdens de najaarsbijeenkomst.  

 

Werkt u bij een gemeente en bent u zoekende naar de gewenste formatie van uw vastgoedafdeling? Stuur dan een mail naar eline@bouwstenen.nl voor meer uitleg over de mogelijkheden.

 Meer informatie:

 • Ontwikkelprogramma Organisatie, rollen en profielen

 • Of neem contact op met de betrokken bureaus bij dit ontwikkelprogramma:

  • Rinald van der Wal, bbn adviseurs, 06 - 532 567 34

  • Peter Broer, Metafoor vastgoed & software, 06 - 102 864 75

  • Walter Rozendaal, IVGM, 06 - 161 459 06

  • Wicher Schönau, Twynstra Gudde, 06 - 537 978 26

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner