Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Inclusieve samenleving

Inclusieve samenlevingEen brede coalitie maatschappelijke organisaties roept gemeentelijke griffiers en (kandidaat) raadsleden op te werken aan plekken voor een inclusieve samenleving.

 

Dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In de open brief pleiten het Humanistisch Verbond, Stichting Humanitas Rotterdam, Inclusionlab, Vereniging Humanitas, Humanitas DMH en Humanitas Onder Dak voor een inclusieve samenleving.

Werken aan plekken
De brief bevat 3 punten om dichterbij zo’n inclusieve samenleving te komen, waarvan de eerste over plekken gaat. De ondertekenaars zouden graag zien dat de overheid meer investeert in plekken op de arbeidsmarkt, in buurten, verenigingen, scholen en zorgcentra – waar iedereen zijn leven kan vormgeven en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen en competenties. Waar ruimte is voor eigen regie, creativiteit en nieuwe vormen van nabuurschap, collegialiteit of burgervriendschap.

Het tweede en derde punt gaan over gezamenlijke doelen en kritiek op de bijdrage van protocollen aan die doelen.

Humanistisch verbond
Ontschotten en onthokken
De ondertekenaars sporen betrokkenen aan om nu al te kijken wat beter kan, bijvoorbeeld meer integrale financiering (ontschotten), met een budget per wijk of dorp, zoals nu al gebeurt in Rotterdam en Oss. Of door bijvoorbeeld geen onderscheid meer te maken in mensen die kwetsbaar zijn en mensen die dat niet zijn; stoppen met in hokjes stoppen. En werk vanuit vertrouwen en niet vanuit de controle.

Zo kan het ook
In sommige gemeenten zijn al goede stappen ondernomen richting een inclusieve samenleving, vinden de ondertekenaars. Genoemd worden Ons Raadhuis in Velp, winnaar van de Human Included prijs, de inclusieve basisscholen De Korenaar in Eindhoven en verenigingen als Scouting in Wageningen, waar kinderen ongeacht achtergrond en competenties vanzelfsprekend samen optrekken.

Waarom deze oproep?
De oproep wordt gedaan omdat steeds meer vrijwilligers (het aantal is in 5 jaar verdubbeld, de helft van de volwassenen in Nederland doet vrijwilligerswerk, burenhulp niet meegerekend) als professional worden ingezet en de zwaarte van het werk toeneemt. Betrokkenen vinden dat dat niet langer zo kan en zij in hun werk moeten worden ontlast. 

 

 


Meedoen?
Wilt u meedenken hoe deze vraagstukken op te lossen? Doe dan mee met het netwerk Beleid en Vastgoed of Samen onder één dak. U kunt zich hier aanmelden.

Op 8 maart 2018 hebben we een bijeenkomst over dit onderwerp in de Chocoladefabriek in Gouda (ook open voor derden). U kunt zich hier aanmelden.   

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner