Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Onderwijs in de nieuwe context

Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. We hebben er meer dan genoeg van maar willen beter en anders. Hoe gaan we dat regelen?

 

Overmaat

Onderwijshuisvesting

In Nederland hebben we een kleine 30 miljoen m2 onderwijsvastgoed, terwijl het aantal kinderen sterk afneemt. In veel regio’s is de krimp groter dan we tien jaar geleden dachten op basis van woningbouwprognoses. Er komen steeds meer scholen leeg te staan. Leegstandsbeheerders varen er wel bij. Dat wat nog wordt gebruikt heeft niet altijd de gewenste kwaliteit. 

 

Behoefte aan nieuw en beter
Er is behoefte aan nieuw en beter (gerenoveerd) onderwijsvastgoed, dat voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Denk aan het kwaliteitskader onderwijshuisvesting, onderwijs 2032, de vorming van kindcentra en het Energieakkoord. 

 

Suboptimale oplossing
Diverse organisaties en belangenverenigingen komen met (deel)oplossingen. Vaak vanuit een eigen (deel)belang en soms over het hoofd van de rechtstreeks betrokkenen; de (lokale) gemeenschap, de gemeenten en de scholen zelf. Daarin schuilt het risico van een suboptimale oplossing.   

 

Onderwijs in de nieuwe context
Om tot een goede -lokale- oplossing te komen zullen de betrokkenen ook zelf een visie moeten vormen over onderwijs in de nieuwe context en de consequenties van huisvesting daarbij. Rede waarom betrokkenen het op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017 hebben gezet. Bouwstenen speelt daarin als sectorverbindend platform graag een rol en heeft in dit kader uiteenlopende activiteiten op stapel staan, alles in nauwe samenwerking met het werkveld zelf, partners van Bouwsenen, de PO-Raad, VO-raad, VNG, LVO en Ruimte-OK.

 

PO-Raad
VO-raad
VNG   LVO   Ruimte-OK

 

Activiteiten
Daarbij wordt met onafhankelijke informatie, vanuit verschillende gezichtspunten, toegewerkt naar een goed gesprek en praktische tools voor belangrijke beslissingen rond onderwijshuisvesting en de uitvoering van het vastgoedmanagement. Bedoeling is om de resultaten (ook) te presenteren tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen.

 

Lerende netwerken voor PO-bestuurders:

Ontwikkelgroepen voor PO-huisvestingsmedewerkers:

Professionele netwerken voor gemeenten, PO- en VO-scholen:

SchoolfacilitiesOverige activiteiten:

  • Anders contracteren tbv verduurzaming
  • Onderzoek studenten naar de volwassenheid van facility management in het onderwijs
  • Afstudeeronderzoek toegevoegde waarde facility management 

 

Nieuws en informatie

Nieuws en informatie wordt verspreid via de digitale nieuwsbrieven van:

  • Bouwstenen
  • Schoolfacilities

En via het vakblad Schoolfacilities:

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid de Moel (06-52310845)

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels
vestibulum css3 adipiscing vehicula html5 quis metus pretium drupal issue amet git per cras interdum at vestibulum augue aenean viverra entity theme purus vivamus migrate alter commit profile tempor plugin lectus semper push devel actions auctor litora vel locale mollis cubilia taciti consequat variable penatibus workbench quis tempor donec date integer module quisque imperdiet critical router gravida features fames features purus enim turpis consequat backup morbi FAPI conubia cck laoreet pharetra felis dictumst duis cron congue nascetur aliquam urna urna sed morbi aptent luctus senectus backup arcu sapien contact entity database javascript consequat elit block cache non css3 quam vitae help fermentum eleifend non views magnis simpletest per facilisis sed senectus pulvinar critical fringilla help turpis user sagittis form push term vel dui torquent bibendum consequat primis auctor adipiscing alter semaphore scheduler potenti RTFM fames tortor minor justo diam inceptos comment rhoncus vocabulary purus himenaeos cum query menu router natoque velit vestibulum adipiscing git cubilia bug variable est himenaeos workbench pull disable ut article sapien hook senectus at html5 term javascript features dignissim iaculis features generate potenti eleifend permission calendar mi dictum sapien query contrib pharetra auctor sociis imperdiet donec

Partner