Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

TransformatieHet Landelijk Expertteam Transformatie heeft een instrument ontwikkeld waarmee snel kan worden ingeschat of het haalbaar is een leeg gebouw te tranformeren naar woningen. 


Najaarsbijeenkomst 2017Meld u nu aan voor dé netwerk-bijeenkomst van het jaar rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed op donderdag 30 november 2017. 

SamenwerkenDe bouw (agenda) biedt diverse aanknopings-punten voor samenwerking met gemeenten, onderwijs en zorgpartijen. Het zoeken is nog naar concrete verbinding.      


SpelregelsPatrick Zeilemaker van Helix heeft suggesties hoe gebouweigenaren beter kunnen sturen op onderhoud. Niet op conditiescore, zoals nu vaak gebeurt, maar op de gevolgen van aangetroffen gebreken en technische staat.

LoepDe belangenafwegingen rond vastgoed vragen ook van gemeenten om meer transparantie, betoogt Wicher Schönau tijdens de conferentie van de Algemene Rekenkamer op 16 november 2017.

Gemeentelijke rolGemeenten begroten en verantwoorden de kosten en baten van vastgoed op verschillende wijze richting College en Raad, blijkt uit Bouwstenen-onderzoek.

 

NetwerkenHeeft u een droom, groot of klein, en zoekt u medestanders om deze droom verder te brengen? Beklim dan 30 november de zeepkist en help elkaar vooruit.

 

DecentralisatieOnlangs heeft het bestuur van de LVO een visiedocument 'Decentralisatie naar een nieuwe fase' rond onderwijshuisvesting vastgesteld. Het dient als input om in gesprek te gaan.

In 2007 schreef Marc van Leent samen met RIGO de publicatie Bouwstenen voor Sociaal. Tien jaar later kijken we terug. Wat was de bedoeling van deze publicatie en waar staan we nu? 

 

OnderwijshuisvestingMet een nieuwe generatie IHP's kan een meer constructieve samenwerking tussen scholen en gemeenten rond onderwijshuis-vesting worden bereikt.