Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Onderwijs-antwoord op krimp

Rapport onderwijshuisvesting maatschappelijk vastgoedHet rapport over onderwijskundige antwoorden op krimp is verhelderend om te lezen. Het zet verschillende strategieën voor PO- en VO-scholen op een rij en zet aan tot denken over de huisvesting.

 

onderwijskundig antwoord op krimp onderwijshuisvesting maatschappelijk vastgoedMeteen aan het begin van het rapport van APS (2014) staan een paar aardige plaatjes over krimp op korte en lange termijn (zie kaartjes onderaan). Gezien die kaartjes lijkt het logische om onderwijs en zorg samen te brengen in een flexibel te gebruiken gebouw. Dan heb je meteen één (leegstands)risico minder. In het verlengde daarvan lijkt het ook logisch om als onderwijs een school te huren en tijdelijk gebruiker van een gebouw. Maar dat terzijde.

 

Institutionele en onderwijskundige strategieën
In het rapport worden zes strategieën benoemd die in de praktijk voorkomen als antwoord op krimp:

  • De meest dominante en voorkomende strategieën hebben te maken met de eigen organisatie, praktische oplossingen en financiële argumenten, ofwel met institutionele belangen. Deze strategieën nodigen uit tot blokvorming en regionale samenwerking.
  • De strategieën die voortkomen uit onderwijskundige overwegingen hebben te maken met concurrentie en focus (onderscheidend op een bepaalde kwaliteit) en flexibilisering (ruimte is volgend aan wat goed onderwijs nodig heeft).


Goed voorbeeld doet goed volgen
De drie onderwijskundige strategieën zijn van een praktijkvoorbeeld voorzien. Het zijn weliswaar voorbeelden uit het VO, maar ook naar het PO te vertalen. Daarbij bevat het rapport een aantal handige vragen en aandachtspunten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen om hun eigen koers te bepalen. De organisatieopstelling (vergelijkbaar met de familie-opstelling) is daar onderdeel van.

 

Ontwikkeling inwoners 4-12 jaar per gemeente onderwijs krimp

 

 

Meer informatie

 

Strategisch omgaan met onderwijshuisvestingBijeenkomst over strategische keuze

Op 8 oktober organiseert Bouwstenen een bijeenkomst over  de  Strategische keuze m.b.t. onderwijshuisvesting. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende strategieën met elkaar vergeleken. Ook wordt de door Wim Lengkeek geschreven publicatie 'Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015' (Uitgeverij Pica) gepresenteerd en aangeboden aan het Ministerie van OCW. 

Geen informatiebijeenkomst. Maar een bijeenkomst over keuzes en risico’s; vanuit een zelfbewuste positie van scholen in harmonie met haar omgeving. En veel ruimte voor uitwisseling, ook met VNG en PO-raad.

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner