Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

IKC

Wijkvoorzieningen

Wijkvoorzieningen is een netwerk voor gebruikers, exploitanten, verhuurders en beleidsmakers die betrokken zijn bij multifunctionele accommodaties in het veld van onderwijs en opvang (IKC, Brede School), zorg en welzijn, buurt- en/of cultuur(huizen).

 

IKC Johan Willem Frisoschool - Leeuwarden

IKC Johan Willem Frisoschool Leeuwarden

Johan Willem Frisoschool

Carel Fabritiusstraat 21, 8932 HN Leeuwarden

Eigenaar      Vereniging PCBO Leeuwarden e.o.

Oppervlakte 1351 m2

16 Onderzoek MFA's en IKC's

 

Tussen 2000 en 2015 zijn in Nederland honderden, misschien wel meer dan duizend multifunctionele accommodaties (MFA) gerealiseerd waar partijen in onderwijs, opvang, welzijn, cultuur en zorg onder één dak gingen samenwonen. Ze dragen uiteenlopende soortnamen als brede school, integraal kindcentrum, Kulturhus of weer anders. Wat deze accommodaties bindt, is dat ze gericht zijn op samenwerking, ontmoeting en het delen van ruimtes.

 

Abonneren op IKC