LinkedInYouTubeTwitter

Vragen Agenda 2018

Graag je input voor de Agenda 2018.

Heeft jouw organisatie iets gehad aan onze activiteiten op het gebied van:
Informatie via website en nieuwsbrieven
Kennisdeling in netwerken
Ontwikkeling en publicaties
Lopende ontwikkelactiviteiten:
Welke lopende ontwikkelactiviteiten zijn zeker ook in 2018 belangrijk? Kruis er 3 aan.