LinkedInYouTubeTwitter

Vragen aan scholen 2018/2019

Om een beeld te kunnen krijgen waar scholen staan bij de verduurzaming van hun huisvesting en hun ondersteuningsbehoefte daarbij hebben de VO-raad en Bouwstenen de volgende vragen opgesteld.

Beantwoording kost naar verwachting 15 minuten. In ruil daarvoor krijgt u de resultaten retour zodat u uw eigen situatie kunt vergelijken met die van andere VO-scholen. 

De landelijke resultaten worden zo verwerkt dat individuele scholen niet herkenbaar zijn. Op het eind van de vragenlijst kunt u ons toestemming geven de ingevulde vragen al dan niet met anderen te delen.