Ibis Calculeren voor Vastgoed

Ibis Calculeren voor Vastgoed

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
Brink Software
In gebruik sinds
1985
Huidige versie systeem
Ibis online
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep
Inventarisatie, conditiemeting (NEN 2767) en meerjaren onderhoudsplan.

Ibis helpt vastgoedbeheerders bij het inventariseren van alle onderhoudsbehoeften en opstellen van het meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Op basis van strategische doelstellingen en het voorraadbeleid kunt u:
a) De onderhoudsstatus inventariseren m.b.v. conditiemetingen volgens NEN 2767
b)Scenarioanalyses en daaraan gerelateerde kapitalisatieberekeningen uitvoeren
c) Uitgebreide managementrapportages en presentaties genereren
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
205
Aantal klanten Buitenland
0
Toelichting op bestaande gebruikers
Ibis neemt veel routinematig rekenwerk uit handen bij het opstellen, analyseren en bijsturen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Onze software biedt namelijk uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen een beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en de dynamiek van snelle economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

De software helpt alle onderhoudsgegevens van vastgoedobjecten op consistente wijze te registreren voor het begrotingsproces. Desgewenst kunnen met onze optionele modules ook alternatieve scenario- of kapitalisatieanalyses doorgerekend en vergeleken worden. Alle gegevens uit de begroting zijn eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties.

Ook voor de inspecteur heeft Ibis een applicatie om zijn werkzaamheden uit te voeren: IBIS4Inspectie.
Toepassingsgebied
Basis van systeem
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
Conditiemeting
Strategie en planning
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
exploitatiebegroting en -bewaking
Ontwikkeling
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
planmatig onderhoud
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
IFC
STABU
NL-SfB
CORA
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
Besturingssysteem
Windows
anders
Certificaten
IFC
Beschikbaar als
Webapplicatie
Remote Desktop Systeem
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Application Service Provider (ASP)
Terminal Servic Provider (TSE)
Webbase
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Taal van het systeem
Nederlands
Demo versie
ja
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
gebruikersgebonden
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
koop
huur
Kosten voor grote portefeuille - uitgebreide versie
4500
Kosten kleine portefeuille - uitgebreide versie
2000
Minimale contractduur in jaren
3jaren
Opzegtermijn in jaren
1jaar
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
10 - 100 medewerkers
Omzet aanbieder afgelopen jaar
750000Euros
Jaar van oprichting aanbieder
1972
Producent systeem
Ibis bv
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
Toegang tot updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker
1
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker
3
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
1
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Jeroen van de Laar
E-mailadres
Telefoon
0653587986

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/node/10952

List of links present in page