O-Prognose

O-Prognose

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
Plandatis Spacewell
In gebruik sinds
1999
Huidige versie systeem
O-Prognose release 2018
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep
O-Prognose is generiek, te gebruiken voor o.a. kantoren, woningen, schoolgebouwen, zorginstellingen.
Integraal vastgoedbeheer vanaf de inventarisatie, inspectie tot en met de uitvoering van het onderhoud, werkvoorbereiding, afhandelen van meldingen.
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
1150
Aantal klanten Buitenland
95
Toelichting op bestaande gebruikers
Naast opdrachtgevers tevens veel gebruikt door uitvoerende partijen (zoals bouwbedrijven, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven), leveranciers, adviseurs, commerciële vastgoedbeheerders, retail en VVE-beheerders.
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
duurzaamheids- en energiemanagement
Conditiemeting
Strategie en planning
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
capaciteitsplanning eigen organisatie
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
relatiemanagement (klanten, partners, leveranciers)
exploitatiebegroting en -bewaking
Ontwikkeling
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
mutatieonderhoud
planmatig onderhoud
management (gebouw)data en tekeningen
communicatie en klantcontacten\gegevens
materieelbeheer (ook keuringen, inspecties)
Toelichting op toepassingsgebied
O-Prognose is een integraal vastgoedbeheersysteem waarmee het complete vastgoedbeheer kan worden geregeld.
Qua Beheer & services, ook Compliance: Safety Register
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BRIM begrotingsmodel Instandhouding Monumenten
EPA-U systematiek voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
COBie
STABU
NL-SfB
GB-CAS
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Toelichting op uitwisselingsmogelijkheden
O-Prognose is een open systeem en kan zowel aan de voorzijde (input) als aan de achterzijde (export) worden gekoppeld.
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
Lynux
OS
Certificaten
NEN7510:2011
ISO27001
IFC
Beschikbaar als
Webapplicatie
Remote Desktop Systeem
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Application Service Provider (ASP)
Terminal Servic Provider (TSE)
Webbase
Lokale installatie
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
anders
Demo versie
nee
Toelichting op systeemkenmerken
Mogelijke bidirectionele integraties:
- interface met VBSonline van Metafoor Vastgoed
- interface met Topdesk

Overige kenmerken:
- Safety Register
- EPA labeling en energiebesparingsadvisering
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
gebruikersgebonden
hardwaregebonden
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
koop
huur
Toelichting op contractuele voorwaarden
Sterk afhankelijk van situatie, soort klant, omvang bezit, welke modules, aantal gebruikers etc.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
10 - 100 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder
1999
Producent systeem
Plandatis
Toelichting op aanbieder
Plandatis is een gespecialiseerd softwarebedrijf die zorgdraagt voor het complete traject van aanschaf t/m configuratie, implementatie, opleiding, training en ingebruikname. De software wordt in eigen huis door eigen mensen ontwikkeld en gebouwd.
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
Toegang tot updates
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker
1
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker
2
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
1
Toelichting op ondersteuning
Verder sterk afhankelijk van ervaring medewerker/gebruiker.
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Mari van Wanroij
Telefoon
038 3761500

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/node/10959

List of links present in page