Condor

Condor

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
Condor B.V. (voorheen Covalent)
In gebruik sinds
2008
Huidige versie systeem
Minimaal 4 releases per jaar in SaaS model
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Anders
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep
Ook geschikt voor organisaties met minder vastgoedobjecten of heel complexe objecten.
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
25
Toelichting op bestaande gebruikers
Ons systeem wordt ook gebruikt door kinderopvang, recreatief vastgoed, musea en monumentenbeheer.

Condor is toe te passen bij klanten met veel vastgoed en met weinig vastgoed, zowel t.b.v. het beheren en onderhouden van maatschappelijk als commercieel vastgoed. Condor faciliteert het vastleggen van o.a. inspectieresultaten voor het optimaliseren van het MJOP, het uitzetten van werkzaamheden via werkorders en het bewaken van de compliancy aan de geldende wet- en regelgeving.
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
documenten management (DMS)
duurzaamheids- en energiemanagement
Conditiemeting
Strategie en planning
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
relatiemanagement (klanten, partners, leveranciers)
aanhuur en verhuur
aankoop en verkoop
exploitatiebegroting en -bewaking
(kostprijs dekkende) huurberekening
Ontwikkeling
projectmanagement (geld, tijd, informatie e.d.)
selectie & aanbesteding
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
mutatieonderhoud
planmatig onderhoud
management (gebouw)data en tekeningen
communicatie en klantcontacten\gegevens
energiebeheer / contractering
schoonmaakbeheer / contractering
dagelijkse verhuur, ruimtegebruik en sleutelbeheer
facturatie en incasso (ook servicekostenafrekening)
huuradministratie
materieelbeheer (ook keuringen, inspecties)
Toelichting op toepassingsgebied
Verhuuradministratie en facturatie komt eind 2020 beschikbaar.
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BRIM begrotingsmodel Instandhouding Monumenten
BREEAM-NL meetinstrument integrale duurzaamheid
EPA-U systematiek voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw
NEN-EN 15221 normen voor facility management
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
IFC
STABU
NL-SfB
NEN EN 15221
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Toelichting op uitwisselingsmogelijkheden
Condor biedt een open koppelvlak (REST API) conform OData v4
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
Certificaten
ISO27001
Beschikbaar als
Webapplicatie
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Webbase
Lokale installatie
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
Demo versie
ja
Toelichting op systeemkenmerken
Volledig web based, bij voorkeur SaaS aangeboden. Kan onder voorwaarden ook private-SaaS of on-premise aangeboden worden.
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
gebruikersgebonden
Aard licentie koop / huur
huur
Kosten voor grote portefeuille - Basis versie
12000
Kosten voor grote portefeuille - uitgebreide versie
12000
Kosten Kleine portefeuille - basisversie
4000
Kosten kleine portefeuille - uitgebreide versie
4000
Toelichting op contractuele voorwaarden
Er is onderscheid tussen volledige licentie en een beperkte licentie, waarmee bijvoorbeeld alleen meldingen gedaan kunnen worden. Er is minimaal 1 volledige licentie nodig. Het aantal licenties kan men zelf op ieder gewenst moment aanpassen en wordt per maand berekend.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
10 - 100 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder
2015
Producent systeem
Condor
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker
1
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker
2
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
2
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Diderick Oerlemans
E-mailadres
Telefoon
06 - 29054071

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/node/12539

List of links present in page