17 Naar een nieuwe generatie IHP's (PO-Raad)

17 Naar een nieuwe generatie IHP's (PO-Raad)

In 2017 draait Bouwstenen samen met de PO-Raad een ontwikkelgroep voor medewerkers onderwijshuisvesting over de nieuwe generatie IHP's.

 

Eerste generatie IHP's

De eerste generatie IHP’s zijn opgesteld nadat de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting in 1996 van het rijk naar de gemeenten werd overgeheveld. Ze hadden vooral een kwantitatieve insteek en waren gebaseerd op prognoses van het aantal leerlingen en cijfers over de gebouwen. Deze kwantitatieve benadering is heel lang de basis geweest, misschien wel tot 2015.

Flexibele vormen onderwijshuisvesting

 

Tweede generatie IHP's

Vanaf 2000 werden de IHP’s verrijkt met meer beleidsmatige thema’s waaronder onderwijsconcepten en samenwerking met kinderopvang. Naast kwantiteit ging het bij deze tweede generatie IHP’s ook om de kwaliteit van de huisvesting. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij doordecentralisatie) was het IHP ook een basis voor financiële afspraken tussen gemeenten en scholen.

 

Praktisch houvast

Door de afspraken in de commissie Nijpels zijn we inmiddels toe aan de derde generatie IHP. Bij een wettelijke verankering worden er ook andere eisen worden gesteld aan de inhoud en vorm van het IHP. In deze ontwikkelgroep onderzoeken we het (gewenste) doel, uitgangspunten en belangrijkste inhoudelijke keuzes rond de toekomstige IHP’s. Welk praktisch houvast kunnen we onszelf en anderen hierin meegeven?

 

Doelgroep

Deze ontwikkelgroep is speciaal voor medewerkers huisvesting in het primair onderwijs. 

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten in 2017 zijn op:

 

De bijeenkomsten worden inhoudelijk voorbereid en de resultaten steeds aan de praktijk getoetst. De organisatie en begeleiding is in handen van Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad.

 

 

 

Wilt u meedoen?
Dat kan als u werkzaam bent op de afdeling huisvesting in het PO. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden voor deze serie bijeenkomsten.

 

 

 


Meer informatie
 

  • Artikel in Schoolfacilities over samenwerking gemeenten en schoolbesturen
  • Gertjan van Midden, PO-Raad 
  • Ingrid de Moel, Bouwstenen, 06 - 5231 08 45

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/ontwikkelgroep 3e generatie IHP - onderwijshuisvesting

List of links present in page