LinkedInYouTubeTwitter

Prequest

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
NPQ Housing & Facilities
In gebruik sinds
1986
Huidige versie systeem
2018.2
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
140
Aantal klanten Buitenland
10
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
Computer Aided design (CAD)
Strategie en planning
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
capaciteitsplanning eigen organisatie
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
relatiemanagement (klanten, partners, leveranciers)
aanhuur en verhuur
aankoop en verkoop
exploitatiebegroting en -bewaking
Ontwikkeling
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
mutatieonderhoud
planmatig onderhoud
management (gebouw)data en tekeningen
communicatie en klantcontacten\gegevens
schoonmaakbeheer / contractering
dagelijkse verhuur, ruimtegebruik en sleutelbeheer
huuradministratie
materieelbeheer (ook keuringen, inspecties)
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BREEAM-NL meetinstrument integrale duurzaamheid
EPA-U systematiek voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw
NEN-EN 15221 normen voor facility management
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
IFC
COBie
NLCS
NEN EN 15221
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Toelichting op uitwisselingsmogelijkheden
De software is flexibel van opzet waardoor de meeste normen en standaarden kunnen worden geconfigureerd. Bijvoorbeeld NEN2580 en NEN2748.
Maatwerk koppelingen zijn mogelijk. De oplossing is voorzien van een API. De protocollen REST en SOAP als ook client certificaten (SSL) worden ondersteund.
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
BACnet
LOBworks
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
Certificaten
ISO27001
Beschikbaar als
Webapplicatie
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Application Service Provider (ASP)
Webbase
Lokale installatie
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
anders
Demo versie
nee
Toelichting op systeemkenmerken
NPQ doorloopt op dit moment de audit voor ISO 9001 en 27001. Naar verwachting worden beide certificaten in november 2018 verstrekt.
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
huur
Minimale contractduur in jaren
4jaren
Opzegtermijn in jaren
1jaar
Toelichting op contractuele voorwaarden
Prijzen worden op aanvraag verstrekt.
De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
10 - 100 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder
1986
Producent systeem
NPQ Housing & Facilities
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
Toegang tot updates
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker
0
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker
1
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
2
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Dennis Lenssen
E-mailadres
Telefoon
0655386971