Vastgoedmanagement in de lift

Vastgoedmanagement in de lift

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed, blijkt uit een trendanalyse op basis van de landelijke Bouwstenen-enquête onder alle gemeenten in Nederland.

De analyse is gebaseerd op meerjarig onderzoek en geeft een representatief beeld van de ontwikkeling in het gemeentelijk vastgoedmanagement.  

Informatie beter op orde

Het niveau van vastgoedsturing is beter dan vijf jaar geleden. Er is meer sturingsinformatie. Bij ongeveer 80% van de gemeenten is alle basisinformatie over de portefeuille naar eigen zeggen snel en eenvoudig te vinden. Ook is er vaak iemand verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vastgoedinformatie en wordt met beleidsafdelingen informatie uitgewisseld aan de hand van heldere afspraken. 

Maar er is ook nog wat te doen. De procedures rond het informatiemanagement zijn nog lang niet altijd goed omschreven en ook een goed werkbaar informatiemodel ontbreekt vaak nog. Met alle nieuwe beleidsthema’s vraagt dat continue aandacht. 

Concrete ervaring met verduurzaming

Ook op het gebied van de verduurzaming hebben gemeenten stappen gezet.

  • Het onderwerp heeft in vrijwel alle gemeenten aandacht en zo’n 85% heeft daar inmiddels op een of andere manier ervaring mee opgedaan. De meeste aandacht gaat uit naar de energietransitie.

  • Ruim 60% van de gemeenten stelde recent (afgelopen vier jaar) beleid op voor de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille. Zij weten gemiddeld voor de helft van hun portefeuille wat hen de komende jaren te doen staat; in termen van afstoten (12%), sloop/nieuwbouw (17%), aardgasvrij maken (20%) of via versneld onderhoud de panden verduurzamen (51%).

Aan de andere kant heft zo’n 15% van de gemeente nog geen beleid en ook geen enkele ervaring met de verduurzaming. Ook de kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie kan bij veel gemeenten nog een boost gebruiken.

Financiële sturing kan beter

Steeds meer gemeenten hebben inzicht in de kosten van een pand. Ze brengen deze kosten steeds vaker bij de betreffende beleidsafdeling of de gebruiker in rekening aan de hand van een kostprijshuur. Dit geeft alle betrokkenen meer houvast bij beleidsbeslissingen. Op portefeuilleniveau kan de financiële sturing echt nog wel beter. 

Doorbouwen

Elk jaar onderzoekt Bouwstenen het gemeentelijk vastgoed met deels gelijke en deels nieuwe vragen. Het onderzoek biedt gemeenten gelegenheid zichzelf langs de meetlat te leggen / de eigen gemeenten met anderen te vergelijken. In de diverse Bouwstenen-netwerken wordt dieper op de resultaten ingezoomd en gewerkt aan de volgende stap. Zie ook de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. 

 

Lees hier de resultaten van de trendanalyse 2020.

 

 

Meedoen?

Dat kan! Leg de antwoorden van de eigen gemeente langs de landelijke resultaten en kijk waar je gemeente zelf staat.

 

We hopen dat alle gemeenten komend jaar weer meedoen met de enquête. De vragen worden in samenspraak met gemeenten en verschillende Bouwstenen-netwerken opgesteld.

Doe mee en word partner.

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen


Source URL: https://www.bouwstenen.nl/vastgoedmanagement_gemeenten_enquete_2020

List of links present in page