Worstelen met kosten

Worstelen met kosten

Enno Gerdes

Gemeenten worstelen met het begroten van de kosten voor scholen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en onderdeel van een breder onderzoek naar gemeentelijke kapitaalgoederen.

Weet waaraan je begint

Enno Gerdes van de Rekenkamercommissie: “Gemeenten staan aan de vooravond van een financiële uitdaging. Er komen veel uitgaven aan voor het verduurzamen van scholen. Onderwijshuisvesting is vrij complex omdat de verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen het Rijk, de gemeente en het schoolbestuur. Goed om dan een accuraat kostenplaatje te hebben, zodat je weet waar je aan begint.”

Image
Voorkant EIB rapport

Houd rekening met alle kosten

Daarom is in het onderzoek speciaal aandacht besteed aan de wijze waarop de scholen zijn opgenomen in de gemeentebegroting. De rekenkamer adviseert om de lange termijn opgave voor het verduurzamen van de gebouwen beter in beeld te krijgen. Ook adviseert het om rekening te houden met stijgende bouwkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. 

Verantwoordelijkheid Rijk 

In de reactie van de gemeenten, die in de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden is opgenomen, verwijzen de colleges van Burgemeester en Wethouders naar de financiële verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De worsteling die gemeenten hebben met het bekostigen van scholen druipt er vanaf.

Herkenbaar beeld

Dit beeld zal veel gemeenten en scholen in Nederland bekend voorkomen. Gemeenten en schoolbesturen zijn professioneler geworden als het gaat om beleid en investeringen in schoolgebouwen. Ze lijken goed te kunnen samenwerken, maar personele capaciteit is een beperkende factor.

Deltaplan scholen

Uit het onderzoek blijkt dat de scholen uit de gemeenten functioneel en bouwtechnisch redelijk op orde zijn, maar dat het binnenklimaat achter blijft. Er is een flinke verbeterslag nodig die veel geld gaat kosten, maar dat is nog niet geregeld. 

 

 

Meedoen? 

Ja, leuk! Word ook partner, denk mee over de toekomst van onderwijshuisvesting en help elkaar vooruit. En/of doe mee met het netwerk financiële experts waarmee we komend jaar aan goede begrotingen en verantwoording werken.

Yes you can petrol

Meer informatie

Reactie toevoegen


Source URL: https://www.bouwstenen.nl/gemeenten_worstelen_met_kosten_onderwijshuisvesting

List of links present in page