Opleiding Sociaal Maatschappelijk Ondernemer

Opleiding Sociaal Maatschappelijk Ondernemer

Bent u werkzaam als manager of ondernemer met een sociale opdracht in een buurt, wijk of stad, als resultaat verantwoordelijke voor een multifunctionele accommodatie (MFA) en u ervaart dat de omgeving het bestaansrecht van uw initiatief, de accommodatie ter discussie stelt? Andere eisen vanuit de omgeving stelt dus andere eisen aan u. Of u heeft juist opdracht gekregen om op een heel nieuwe manier met burgers samen een aanpak te ontwikkelen die wel aansluit bij de behoeften en eisen van de tijd.

Datum
Prijs
€ 10100.00
Open of besloten
Open
Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Source URL: https://www.bouwstenen.nl/node/3202

List of links present in page