Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

In een MFA zijn meerdere voorzieningen en disciplines onder één dak gehuisvest. De term multifunctioneel verwijst naar de mogelijkheden om ruimten in het gebouw voor meerdere functies te gebruiken. De Multifunctionele Accommodatie is de populairste nieuwbouw variant voor brede scholen.

 

Bron: Landelijk Steunpunt Brede Scholen - kenniscentrum

 

 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner