Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Dit netwerk bestaat sinds 2015 en is exclusief voor huisvestingsmedewerkers in het onderwijs. Zij hebben vaak te maken met veel (verouderd) vastgoed, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, problemen met de bekostiging en ingewikkelde regels en constructies. Ga er maar aan staan.  

 

Doel

Uitwisseling, steun en samen vooruit komen (op safari) met gelijkgestemden; op zoek naar oplossingen, meer vanuit de bedoeling en gericht op een duurzame samenleving. 

  

Ontwikkelend kennis-netwerk

Deelnemers helpen elkaar vooruit. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt  toe en brengt verder, onder ander via haar nieuwsbrief en Schoolfacilities. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief met aanvullende financiering voor het ontwikkelwerk. 

 

Activiteiten

Het thema waaraan wordt gewerkt wordt samen met de groep bepaald en onder andere vormgegeven via:

  • Twee themabijeenkomsten in 2018
  • Gezamenlijke ontwikkelactiviteiten (voorbereiding en uitwerking)
  • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.

Daarnaast hebben scholen die partner zijn van Bouwstenen zonder verdere kosten;

  • invloed op de bredere Bouwstenen-Agenda (ons werkbriefje)
  • kunnen ze meedoen met ander ontwikkelwerk
  • krijgen ze vrijkaarten voor de najaarsbijeenkomst.

Waar mogelijk worden verbindingen met andere netwerken gelegd, waaronder gemeentelijke Bouwstenen-netwerken, sectororganisaties, kennisnetwerken, Green Deal en Bouwagenda. 

 

Bijeenkomsten 2018

 

 


Wilt u meedoen?

Dat kan door u als partner bij Bouwstenen aan te sluiten. Zie hier de informatie over het partnership.
 

PO-scholen kunnen gratis meedoen met de ontwikkelactiviteiten van dit netwerk (actieve bijdrage, twee netwerkbijeenkomsten). U kunt zich hier aanmelden. 


 

 

Meer informatie

Ontwikkelwerk

Activiteiten tot nog toe:

Een greep uit onze publicaties

Op de website:

Bijblijven:

Over het netwerk:

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door de PO-Raad en diverse andere organisaties. We zoeken samen nog naar aanvullende financiering om rond dit onderwerp meer vaart te maken (o.a. in het kader van het Energieakkoord en Duurzame scholen). Mocht dat lukken dan kunnen we sneller vooruit en meer voorbereidend werk verrichten waarmee we de groep kunnen ondersteunen en de kennis verder verspreiden.

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner