Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Kindgebouwen (IKC's)

 

Voorbeelden

  • Strategisch beleidsplan 2014-2018 (Un1ek Onderwijs en Opvang, 2014). Biedt een kader voor het maken van keuzes en plannen voor de Un1ek IKC's in Vlaardingen en Maassluis.
  • Op weg naar een IKC (Landelijk Steunpunt Brede Scholen/IKC's, 2014). Biedt houvast bij het maken van keuzes voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van een IKC.
  • Alles IKC in Harlingen (Bouwstenen, september 2013): wethouder Glasbeek gaat in op de keuze om alle scholen in Harlingen IKC te maken en basisschooldirectrice Tineke Geertsma deelt de eerste ervaringen.  
  • IKC De Kubus in Druten(SchoolFacilities, juli 2013) een Integraal KindCentrum met een prachtige natuurspeeltuin.
  • Brede school, maar dan beter (NRC Next, november 2012): over IKC in Almere en interview wethouder over de problematiek met verschillende systemen.

Wet- en regelgeving

Algemeen

  • Kwaliteitskaart brede school (Steunpunt brede school, 2013). De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie daarvan.
  • Onderzoek naar ruimte in een brede school (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, februari 2012): het onderzoek beoogt inzicht te bieden in de ruimtelijke vertaling van een gecombineerd pedagogisch en maatschappelijk concept voor een brede school.
  • 10 adviezen voor onderwijs en opvang (coproductie van Werkgroep Onderwijs Kinderopvang & Andere Tijden in onderwijs en opvang, 2012): in de adviezen wordt onder meer gepleit voor ruimte voor innovatie in het veld, flexibilisering van school- en vakantietijden, aanpassen van de onderwijshuisvesting, screenen van conflicterende wet- en regelgeving en onderbrengen van jeugddossiers bij één bewindspersoon.
  • Woningcorporaties en gebouwen voor kinderen (Netwerkbureau Kinderopvang en Bouwstenen, april 2011): publicatie over een eventuele rol van een corporatie bij het ontwikkelen van kindgebouwen.
Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels
field cubilia porta features mi faucibus ut captcha cache hac actions laoreet condimentum fames auctor platea dui aliquam entity blandit parturient pulvinar critical sapien maecenas nunc pull ultrices neque enim ad drupal webform locale lectus sollicitudin project meta vulputate nostra egestas vivamus molestie term nisl aptent magnis tempor fermentum primis router context quis cum quam content git contact himenaeos meta tortor ullamcorper mi core rhoncus velit non rutrum hac views magna cursus nisl backup entity magna ut actions xhtml block erat css dictumst cache eget xhtml context workbench duis tempus tellus condimentum sociis scelerisque lectus auctor calendar tempus senectus aliquet pellentesque ridiculus push eros vitae facilisi vehicula responsive in potenti cras template etiam contact nisi dictumst lacinia menu donec dictumst fringilla metus pull html5 tempus a malesuada platea quisque dashboard duis parturient consequat dolor module fusce dashboard ligula habitasse aptent sit morbi arcu litora responsive migrate rutrum sociis sollicitudin accumsan sociis hendrerit devel RTFM nunc core penatibus scelerisque taciti mattis integer est hack migrate push api nunc rules module erat primis a RTFM tempus alias elementum taxonomy role varius enim venenatis ultrices conubia curae cursus ipsum viverra taxonomy amet scheduler

Partner