Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Open of besloten Titel Datum Aantal dagen Prijs (€) Organisatie Meer informatie
B Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau 28-03-2018 0.50 Bouwstenen voor Sociaal ism PBL Link
O PDH Kenniscafé: ‘Slimme gebruikers willen slimme gebouwen’ 28-03-2018 Platform Duurzame Huisvesting Link
Masterclass Toekomstbestendig Gemeentelijk vastgoed 29-03-2018 2.00 745.00 Scobe ism Fakton Link
Masterclass De nieuwe businesscase van het zorgvastgoed 03-04-2018 1.00 595.00 Scobe ism Vivium Zorggroep en Amvest Link
O Makelen en schakelen 03-04-2018 1.00 Bouwstenen (netwerk Makelpunten) Link
Congres Duurzaamheid - sturen op de energietransitie 05-04-2018 Binnenlands Bestuur Link
Workshop van MJOP naar DMJOP 05-04-2018 1.00 IVVD Link
O Praktijkervaringen Zorgvastgoed 10-04-2018 1.00 395.00 Vastgoedjournaal Link
O Investeren in duurzaamheid 11-04-2018 0.50 Bouwstenen ism PO-Raad
Masterclass Vertaling zorgvastgoed strategie naar de praktijk 17-04-2018 1.00 595.00 Scobe Link
O Infomiddag O-prognose: heeft u inzicht in uw onderhoudskosten? 17-04-2018 1.00 Plandatis Link
Ketensamenwerking 17-04-2018 Bouwstenen ism Sertum
O Startbijeenkomst Pilot RodeKersen 2018 18-04-2018 Bouwstenen voor Sociaal ism Wijkconnect Link
O Vijfdaagse cursus Gemeentelijk Vastgoedmanagement 19-04-2018 5.00 2495.00 Scobe Academy ism La Gro advocaten, Twynstra Gudde, Smits Projekt, Begeleiding Exponent Finance BV Link
Masterclass Gemeentelijk vastgoedmanagement: Overzicht van het speelveld 19-04-2018 1.00 595.00 Scobe Link
O Onduidelijkheden BBV verder uitgewerkt 19-04-2018 0.50 Bouwstenen (netwerk Financiële Experts) Link
O Infomiddag O-prognose: heeft u inzicht in uw onderhoudskosten? 24-04-2018 1.00 Plandatis Link
Lokale en landelijke agenda's 25-04-2018 0.50 Bouwstenen ism PO-Raad
Masterclass (online) Veilen van gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed 26-04-2018 1.00 495.00 Scobe ism BOG Auctions Link
NEN2767: Theoriemodule 08-05-2018 1.00 1195.00 WVS Training Link
O Zorgvastgoed Dag 2018 22-05-2018 1.00 395.00 IVVD Link
Vastgoed-Regie-Organisatie 24-05-2018 1.00 595.00 IVVD Link
Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed 07-06-2018 3.00 1995.00 IVVD Link
O Symposium NEN 2767 Conditiemeting 2018 07-06-2018 1.00 95.00 NEN Evenementen Link
O Exploitatiekosten onderwijsgebouwen 07-06-2018 1.00 325.00 IVVD ism Dyade Huisvesting & Vastgoed (onderdeel FRIS) en Koëter Vastgoed Adviseurs Link
O Studiedag Verkoop Gemeentelijk Vastgoed 2017 14-06-2018 1.00 799.00 SPRYG Link
Masterclass Vastgoedbeleid en portefeuillemanagement 21-06-2018 1.00 595.00 Scobe ism Twynstra Gudde Link
Masterclass Aanbesteding en staatssteun 20-09-2018 1.00 595.00 Scobe Link
O Onderwijsvastgoed Dag 2018 25-09-2018 1.00 IVVD Link
Gemeentelijk Vastgoed Dag 2018 10-10-2018 1.00 IVVD Link
Masterclass Leegstand en Transformatie 11-10-2018 1.00 595.00 Scobe Link