Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Tilburg

 

Ambitie

Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Ze heeft daarvoor een plan opgesteld. Eind 2020 wordt de balans opgemaakt en wordt gekeken wat nog nodig is om de ambitie te bereiken.

 

Verduurzamen van het vastgoed 

Tilburg wil:   

  • klimaatneutrale gebouwen bieden en beheren, door energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen.
  • haar hele portefeuille naar een beter label brengen; van gemiddeld D naar gemiddeld B;
  • milieuvriendelijke materialen en producten gebruiken (Biobased of gerecycled);
  • gezonde, veilige, prettige en flexibele gebouwen voor de gebruikers bieden (duurzaam gebruik).

 

Aanpak
De aanpak van Tilburg staat beschreven in de roadmap duurzame gebouwenexploitatie van juli 2016. Tilburg gaat (zo staat daarin beschreven):

  • quick wins opnemen in het meerjaren onderhoudsplan voor 2017.
  • de gebouwen herinspecteren om een verdere slag te maken in de verduurzaming van het meerjaren onderhoudsplan (DMJOP).
  • huurders actief benaderen over duurzaamheid en mogelijke maatregelen.
  • een duurzaamheidcoach inzetten binnen het Team Gebouwen voor coaching van medewerkers en huurders op het verminderen van het energieverbruik; daarvoor worden ook slimme meters geplaatst.
  • bij vrijwel alle gemeentelijke gebouwen de mate van duurzaamheid inzichtelijk maken op meerdere thema's zoals energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 
  • zonnepanelen (met SDE+ subsidie) aanbrengen op ruim 30 gebouwen.

 

Stand van zaken 2018

Inmiddels is Tilburg gestart met het vervangen van de verlichting in één van de parkeergarages voor duurzame LED verlichting. De volgende locatie waar ze fysiek aan de slag gaan is een sporthal in Udenhout uit 1978. Deze wordt duurzaam gerenoveerd met zo veel als mogelijk gerecyclede en biobased materialen zoals stro als isolatiemateriaal voor de gevels.

 

Op de planning staan vervolgens het monumentale Natuurmuseum Brabant, sportaccommodatie de Reeshof en gymzaal de Cederstraat.

 

Voor de overige 90 gebouwen wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2018 gestart met het opstellen van de verduurzamingsplannen. 

 

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner