Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Transformeren en innoveren

'Transformeren en innoveren' is een van de speerpunten uit de Agenda Maatschapelijk Vastgoed 2018. Maatschappelijk vastgoed dat geen maatschappelijke functie meer heeft, kan eventueel worden ingezet voor andere doeleinden. Onderstaand een greep uit onze activiteiten op dit gebied. 

 

Recepten voor hergebruik

Bouwstenen ondersteunt samen met het H-team de ontwikkeling van bruikbare recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt daarbij op de transformatie naar wonen. Er worden vijf recepten onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

 

Het project wordt uitgevoerd door de Wijkplaats en financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. De bijdrage van Bouwstenen bestaat uit het meedenken en de verbinding met de praktijk.

 

Partners van Bouwstenen hebben de mogelijkheid actief in het project te participeren. De resultaten worden gepresenteerd in een publicatie en workshop tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst eind 2018.  

 

Magazine Hergebruik leegstaand gemeentelijk vastgoed

Samen met Platform31 en het Herbestemmingsteam heeft Bouwstenen een digitaal magazine over het hergebruik van leegstaand gemeentelijk vastgoed gepubliceerd. De functies van het magazine zijn informeren, agenderen en stilumeren. Er worden onder meer zes succesvolle voorbeelden beschreven. Begin april is de publicatie 'Waarde maken uit leegstand' online gegaan.

 

Expertteam transformatie

Bouwstenen participeert in het Landelijk Expertteam Transformatie van het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de mogelijkheden van maatschappelijk vastgoed scherp in beeld te houden, activiteiten af te stemmen en kennis uit te wisselen met diverse andere spelers op het gebied transformatie. Gemeenten, partner of niet, kunnen advies vragen aan dit expertteam.

 

Bouwstenen organiseert samen met het Expertteam en diverse andere mensen en partijen in het voorjaar van 2018 een bijeenkomst (mogelijk over transformatie; van gebouw naar gebiedsopgave)

 

Ruimte om te Wonen

Informatie rond concrete cases worden gedeeld via de kaart op de website van Ruimte om te Wonen (waar ook uw transformatieproject een plekje kan krijgen). Meer algemene informatie wordt verspreid via de website van Bouwstenen. 

 

 

 

 

 

 

Voortbouwen

Met bovengenoemde activiteiten bouwen we voort op eerdere acitiviteiten, waaronder:

  • 2016: Meedenken met het in kaart brengen van de leegstand via big en open data in samenwerking met Geonovum, het Kadaster en diverse provincies, hetgeen heeft geleid tot de eerste aanzet van de leegstandsmonitor.
  • 2016: Het zoeken naar mogelijkheden om leegstand en mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in kaart te brengen, ervaring te delen en initiatiefnemers bij elkaar te brengen via de website Ruimte om te Wonen (handmatig, voor initiatiefnemers en crowedknowlege).
  • 2013: Een verkenning van de leegstand(sopgave) en mogelijke oplossingen. De resultaten zijn o.a. verspreid via de publicatie Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage (Bouwstenen, 2014) en hebben geleid tot een verbreding van het Expertteam Kantoortransformatie naar Expertteam Transformatie. Sindsdien is Bouwstenen hierin ook vertegenwoordigd.


Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner