Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Hergebruik Maatschappelijk vastgoed

"Goed gebruik" is een van de speerpunten uit de Agenda Maatschapelijk Vastgoed 2017. Maatschappelijk vastgoed dat geen maatschappelijke functie meer heeft, kan eventueel worden hergebruikt.

 

Het project

Bouwstenen ondersteunt samen met het H-team de ontwikkeling van recepten voor hergebruik van (overtollig) maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt op de transformatie naar wonen. Het project wordt uitgevoerd door de Wijkplaats en financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. De bijdrage van Bouwstenen bestaat uit het meedenken en de verbinding met de praktijk. Partners van Bouwstenen hebben de mogelijkheid actief in het project te participeren.   

 

Vijf recepten voor hergebruik

In het project wordt de in de praktijk opgedane ervaringen omgezet in bruikbare recepten. Er worden er vijf onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

 

 

 

Informatie

Met dit project wordt voortgebouwd op de publicatie Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage (Bouwstenen, 2014) en de ontwikkelactiviteiten in het kader van Ruimte om te Wonen (2015, 2016).

 

Informatie rond concrete cases worden gedeeld via deze kaart (waar ook uw transformatieproject een plekjekan krijgen). Meer algemene informatie wordt verpreid via de website van Bouwstenen. 

 

Zie het projectplan voor meer informatie of neem contact op met Marc van Leent


Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner