Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Organisaties die het netwerk met raad en daad ondersteunen

 

Het netwerk Verduurzamen maatschappelijk vastgoed wordt achter de schermen actief ondersteund door:

 

Diverse partners van Bouwstenen

Partners met veel expertise in huis op het gebied van duurzaamheid en energie, waaronder:

 • bbn adviseurs
 • Facilicom
 • Greenspread Solar
 • Helix
 • HEVO
 • KWK Huisvesting
 • Laride
 • M3V
 • My Public Roof
 • Rienks Bouwmanagement
 • Sweco
 • Twynstra Gudde
 • Arcadis
 • Royal HaskoningDHV

 

Bouwstenen zorgt voor een goede verbinding tussen de groep en de ondersteunende bureaus (doorspelen vragen, actief betrekken waar wenselijk, enz.). 

 

Samenwerking

Waar mogelijk wordt over en weer samengewerkt, rond:

 • Green Deal scholen en ondersteuningsbehoefte;
 • Programma voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed vanuit VNG/BZK/RVO;
 • Energiesprong/Kantoor vol Energie;
 • Acties provincies;
 • enz.

De eigen agenda van de betrokkenen is leidend. De samenwerking moet een duidelijke meerwaarde hebben.

 

Verdiepende gesprekken en bijeenkomsten

Op verzoek organiseren we samen met voornoemde organisaties verdiepende gesprekken, duurzaamheidscafé's of excursies met deelnemers van de werkgroepen.

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner