Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Strategische keuzes (PO-onderwijs)

In 2017 draait Bouwstenen samen met de PO-Raad een lerend netwerk voor PO-schoolbesturen over de strategische keuzes rond huisvesting.

 

Onderwijskundig antwoord op krimp

Aanleiding
De toekomst is onzeker. We hebben te maken met een afname van het aantal leerlingen (krimp), nieuwe vormen van onderwijs, steeds meer private scholen, kritische ouders, veranderende arbeidsverhoudingen, geldgebrek en meer van dat soort zaken.

 

Dilemma's
In tijden van transitie reize men licht en is het fijn als je snel kunt schakelen, niet aan een bepaald gebouw vast zit en de huisvestingskosten laag kunt houden. Maar aan de andere kant zou de locatie en het gebouw wel eens van cruciaal belang kunnen zijn voor de toekomst van de school; om je te onderscheiden, te laten zien wie je bent of om positie te houden. Als we wachten en op de oude voet doorgaan in een krimpende “markt”, hollen we onszelf en elkaar uit (burn out). Niets doen is geen optie. Maar wat wel?

 

Doel
In dit netwerk gaan we op zoek naar houvast voor strategische keuzes rond locatie en huisvesting. Waar moeten we op letten? Wat kunnen we leren van elkaar en anderen? Daarbij kijken we niet alleen naar de harde kant van de keuzes (gebouwen, financiën, etc) maar ook naar de onderstromen en minder tastbare processen die van grote invloed kunnen zijn. Dat doen we aan de hand van vier bijeenkomsten verspreid over het jaar en een beetje lees-, kijk- en uitzoekwerk tussendoor.

 

Deelnemers
Dit lerend netwerk is speciaal voor schoolbestuurders in het primair onderwijs.

 

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten in 2017 zijn:

Het programma vindt plaats in een vertrouwelijke setting, biedt veel ruimte voor eigen invulling en wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen voor Sociaal en Sander Galjaard, begeleiden dit programma.  

 

 

Meedoen

Dat kan als u PO-bestuurder bent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden voor dit netwerk.

 

 

 

Leestips

Ingrid de Moel

Meer informatie

  • Gertjan van Midden PO-raad 
  • Ingrid de Moel, Bouwstenen, 06 - 5231 08 45
Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner