Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Organisatie, rollen en profielen

In het werkveld leven veel vragen over de organisatie van het vastgoedmanagement. Wat is er nodig aan personele capaciteit om de taken goed uit te voeren? Hoe ziet het team er uit? Hoe beperk je de kwetsbaarheid van de organisatie? Dit onderwerp heeft dan ook een plek gekregen in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017.

 

In dit verband willen we in 2017 de volgende acties oppakken:

  • Samen met de trekkers van de netwerken stimuleren we de vorming van expertise pools (onderling contact voor meelezen, second opinion en  invalskracht in geval van ziekte of onverwachte uitval).  
  • Marianne de Widt, hoofd Vastgoedmanagement in Arnhem, heeft voor ons op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn voor personele uitwisseling tussen gemeenten (inclusief voorbeeldcontract).
  • We bieden organisaties de mogelijkheid hun vragen en vacatures op onze website te plaatsen. 
  • In Bouwstenenverband en binnen diverse netwerken gaan we aan de slag met beschrijvingen van rollen en profielen (wat doe jij, taken, opleiding, plek organisatie, salaris). Dat helpt elkaar beter te leren kennen, de focus en samenstelling van de groep scherp te krijgen en een bijdrage te leveren aan een soort functieboek als basis voor vacatures, organisatieontwikkeling en professionalisering. Deze beschrijvingen willen we na de zomer voorleggen aan de chefs.
  • We brengen de opleidingen rond maatschappelijk vastgoed in kaart en gaan in gesprek met opleidingen over mogelijkheden voor samenwerking.

 

Wilt u aan deze activiteiten een bijdrage leveren, dan horen we het graag!

 

Delen: 

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner