LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2018

De maatschappelijke waarde van marktwaarde
Paul Mooij
Oktober 2018
Een onderzoek naar sturing op de waarde van gemeentelijk vastgoed

Samenvatting

In zijn onderzoek in het kader van zijn ASRE-opleiding doet Paul Mooij diepgaand onderzoek naar vastgoedsturing in gemeenten. Een aanrader voor wie precies wil weten hoe de BBV in elkaar steekt en waar de vastgoedonderdelen thuis horen. Ook vergelijkt hij hoe bij Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht vastgoed in de begroting is opgenomen en analyseert hij de data uit de VNG/Bouwstenen-enquête die in de zomer van 2018 is gehouden.

 

Zijn conclusie: er gaapt een groot gat tussen de vastgoedsturing en de financiele sturing in gemeenten en er is (nog) geen concensus over de financiële waarden, waarop gestuurd zou moeten worden. Betrokkenen moeten vaker bij elkaar aan tafel.

 

Leren door faciliteren, met bijlagen
Ilse Schalij
Januari 2018
Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van facility management in het voortgezet onderwijs

Samenvatting

Binnen het VO is er geen urgentiebesef dat fm er toe doet en dat terwijl diverse onderzoeken aantonen dat met goede fm kan worden bijgedragen aan studieresultaat. Ook kan goede fm van belang zijn om leerlingen mee te werven (behouden marktaandeel in krimpsituaties). In haar onderzoek laat Ilse zien waarop in het VO wordt gestuurd als het over FM gaat en waarop gestuurd zou kunnen worden om er meer uit te halen (sturen op waarden ipv kosten). Aan de hand van klantreis en onderzoek onder leerlingen laat ze zien wat voor de leerling belangrijk is. Ook geeft ze aanbevelingen en praktisch houvast voor schoolbestuur en FM-ers binnen het VO-onderwijs. Een mooie aanwinst, zeker omdat er nog zo weinig onderzoek naar FM in het onderwijs is gedaan.