LinkedInYouTubeTwitter

Ontwikkelwerk

beleid naar uitvoeringPartners van Bouwstenen wisselen voorbeelden, houvast, kennis en ervaring uit en werken daarbij actief aan de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. De speerpunten uit de Agenda 2024 worden ook vertaalt naar ontwikkelprogramma’s gericht op goede maatschappelijke ruimte, voor een maatschappelijk geaccepteerde prijs en professioneel uitgevoerd. De vernieuwing van schoolgebouwen krijgt via het ontwikkelprogramma Deltaplan Scholen extra aandacht.  

 

Op onderliggende pagina's tref je een aantal ontwikkelprogramma's waar in 2024 aan wordt gewerkt. De informatie uit de andere ontwikkelpramma's zijn te vinden op de informatiepagina's van deze site: 

 

De (tussen)resultaten  en ervaringen van deze ontwikkelprogramma’s worden (voor zover openbaar) gedeeld via onze: