LinkedInYouTubeTwitter

Kapstok voor Spelregels Vastgoedmanagement

De spelregels zijn opgehangen aan onderstaande kapstok. Daarin komt tot uitdrukking waar het bij maatschappelijk vastgoed om gaat; het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

 

Portefeuille SturingBeleid

Maatschappelijke meerwaarde
Het creëren van maatschappelijke meerwaarde gebeurt met name langs de weg van het beleidsinhoudelijke programma. Maar de locatie van de voorzieningen, de beschikbaarheid en kwaliteit van de ruimte en de wijze waarop we het facilitair beheer (mede) vormgeven kunnen daar zeker aan bijdragen.

 

De kapstok helpt om met betrokkenen het gesprek aan te gaan over vragen als; waarom doen we wat we doen? Wat en wie hebben we nodig om de beleidsdoelen te realiseren en hoe pakken we dat ieder voor zich en ook samen aan?

 

De onderdelen
Op de website en in de publicatie lopen we bol voor bol langs de fundamentele onderdelen van het vastgoedmanagement; van beleid en portefeuillesturing, naar accountmanagement, levenscyclusbeheer en mogelijke afspraken over het facilitair management.

 

De informatie
Bij elke spelregel geven we aan wat we onder voornoemde begrippen verstaan, hoe de rollen kunnen worden verdeeld en welke afspraken over de uitvoering kunnen worden gemaakt. Ook geven we bij elke spelregel een korte toelichting, worden begrippen uitgelegd en verwijzen we naar voorbeelden en meer informatie. 

 

Meer informatie