aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verduurzamen

Veel gemeenten hebben de ambitie hun vastgoed te verduurzamen; om te beginnen door het in te passen in de normale taakuitvoering rond het vastgoedmanagement. Daar zijn we in Bouwstenen-verband de afgelopen jaren ook druk mee geweest. Onder andere door kennis uit te wisselen, verduurzaming in te passen in de spelregels voor vastgoedmanagement en onze ervaring te verwerken in een actualisatie van een RVO-Leidraad DMJOP.

Volgende stap

Nu zijn we toe aan de volgende stap en gaan we op safari naar de mogelijkheden van vastgoed in de energietransitie en de circulaire economie. Daarbij kijken we niet alleen naar de gebouwen zelf (de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden), maar ook naar het gebruik van de gebouwen en de mogelijkheden van de locaties. Het stadium dat de verduurzaming geld kan opleveren zijn we voorbij. Het gaat om de kwaliteitsimpuls.

Met wie?

Dat doen we in eerste instantie met ambtenaren van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor:

  • het vertalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen naar locaties, gebouwen en gebruik
  • het naar binnen brengen van innovaties (nieuwe kennis en inzichten) en het meenemen en de eigen organisatie hierin
  • het in gang zetten en aan de praat houden van verbeterprocessen gericht op de verduurzaming van het eigen vastgoed.  

Zie ook de beschrijving van de rol 'verduurzamen' uit de publicatie Rollen in het vastgoedmanagement (2017).

 

En verder doen we het met iedereen die ons kan inspireren, iets kan leren of anderszins iets kan bijdragen, waaronder andere partners van Bouwstenen.

Hoe werkt het?

Doel van de deelnemers is de duurzaamheidsambities van de eigen organisatie een stap verder te brengen door samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden:

  • Deelnemers gaan drie keer per jaar samen op pad rond een specifiek thema (zien, ervaren, uitwisselen, vertalen naar eigen praktijk);
  • Tussendoor weten ze elkaar te vinden voor collegiale uitwisseling (via mail, telefoon, WhatsApp en LinkedIn);
  • Op de website van Bouwstenen worden bestaande en nieuw te ontwikkelen tools en voorbeelden beschikbaar gesteld (berichten en info-pagina's).

Data 2020:Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de informatie over andere netwerken waarin duurzaamheid wordt meegenomen in de 'normale taakuitvoering'.


 

Informatie

Over de deelnemers:

 

Informatie op de website van Bouwstenen:

 

Organisatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel van Bouwstenen. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie is in handen van Inge Bommezijn van Bouwstenen. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kunt u bij hen terecht.Ingrid de Moel

Inge Bommezijn

Bouwstenen

Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners