LinkedInYouTubeTwitter

Publicaties

Bouwstenen publiceert regelmatig. Voor de uitgaven van het vakblad Schoolfacilities verwijzen we graag naar www.schoolfacilities.nl. Onderstaand de publicaties met de resultaten van Bouwstenen ontwikkelwerk.

Wil je een papieren versie bestellen? Stuur dan een mail met verzend- en factuurgegevens naar nieuws@bouwstenen.nl 

 

 

In Control 2024

In Control! 2024 (9e editie)

december 2023

Een jaarlijkse uitgave  met de resultaten van Bouwstenen ontwikkelwerk rond informatiemanagement.voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. 

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW).

 

Bekijk hier de digitale versie! of download de pdf

Cover In Control 2023

In Control! 2023 (8e editie)

december 2022

Een jaarlijkse uitgave met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. 

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

isbnnummer: 978-90-90-36775-0
Bekijk hier de digitale versie! of download de pdf

 

 

Image
Optiekaart

Optiekaart incidenteel geld onderwijshuisvesting

Juli 2022

De optiekaart is opgemaakt aan de hand van de resultaten van onderzoek i.s.m. de Argumentenfabriek.

Bekijk hier de digitale versie! Of bekijk het gehele onderzoek voor de route extra geld onderwijshuisvesting. 

Enquete gemeentelijk vastgoedmanagement 2022 Bouwstenen voor Sociaal

Resultaten landelijk onderzoek vastgoedmanagement gemeenten

Mei 2022

De resultaten van de enquête vormen input voor allerlei ontwikkelingen in Bouwstenen-verband.

 

Klik voor de digitale versie.

In Control 2022

In Control 2022 (7e editie)

December 2021

Een jaarlijkse uitgave met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector.

Digitale versie om door te bladeren of te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW), te bestellen via administratie@bouwstenen.nl

ISBN:978-94-91934-17-9

Doorontwikkeling vastgoedorganisatie

Doorontwikkeling Vastgoedorganisatie

December 2021

Het resultaat van ons ontwikkelwerk over de doorontwikkeling van de gemeentelijke vastgoedorganisatie in een veranderende omgeving. Het is tevens een vervolg op de publicatie Rollen in het vastgoedmanagement uit 2017.

Bekijk hier de digitale versie om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 15,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW), te  bestellen via administratie@bouwstenen.nl.

ISBN:978-94-91934-19-3

Verduurzamen MV in 7 stappen

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed in 7 stappen

December 2021

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kan in grofweg 7 stappen. In 2021 hebben we per stap een webinar georganiseerd. De vragen en antwoorden die daaruit voortkwamen hebben we gebundeld tot een digitale handleiding. Deze biedt houvast om zelf mee aan de slag te gaan.

 

Bekijk hier het digitale overzicht en hier de tips en adviezen per stap.

 

Resultaten landelijk onderzoek vastgoedmanagement gemeenten

Februari 2021

In 2020 hebben we samen met de VNG een enquête gehouden onder gemeenten over het vastgoedmanagement. De vragen sloten aan bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2020.

De resultaten van de enquête zijn onder andere te vinden in deze digitale versie.

In Control 2020 (6e editie)

December 2020

De jaarlijkse uitgave met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. Met dit jaar focus op de informatie voor energie- en klimaatbeleid.

Digitale versie om door te bladeren of te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN:978-94-91934-16-2

Vastgoedinvesteringen MET IMPACT

December 2020

Over de praktijk, benaderingen en bronnen om de (verwachte) impact van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in beeld te brengen en mede op basis hiervan beleidsbeslissingen te nemen. 

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978-94-91934-18-6

Resultaten landelijk onderzoek vastgoedmanagement scholen en gemeenten

Maart 2020

In 2019 hebben we samen met de VNG, PO-Raad en VO-raad een enquête gehouden onder scholen en gemeenten. De vragen sloten aan bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019.

De resultaten van de enquête zijn onder andere te vinden in deze digitale versie.

 

In Control 2019 - Jubileumeditie
November 2019

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op handige informatie.

Verspreiding tijdens de Jaarbijeenkomst en onder de leden van de VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

ISBN: 978-94-91934-13-1

Publicatie - Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk
November 2019 

In deze publicatie doen we verslag van onze zoektocht naar voorbeelden en houvast voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed via het onderhoud.

Verspreiding tijdens de jaarbijeenkomst en onder de leden van de VNG. Bekijk hier de digitale versie en hier het filmpje met de samenvatting. 

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

ISBN: 978-94-91934-15-5

 

Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed

mei 2019

Bijdrage vanuit het werkveld aan de (sectorale) routekaarten maatschappelijk vastgoed.

Bekijk hier de digitale versie.

 

In Control 2018

In Control 2018 - Duurzaam en slim
december 2018

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op 'Duurzaam en slim gebouwbeheer'. 

Verspreiding tijdens de Jaarbijeenkomst en onder de leden van de VNG. Digitale versie om door te bladeren of te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

ISBN: 978-94-91934-13-1

Resultaten landelijk onderzoek gemeentelijk vastgoedmanagement

December 2018

In 2018 hebben we samen met de VNG een onderzoek onder gemeenten gedaan naar de gemeentelijke portefeuille, de verduurzaming, personele en financiële zaken. De resultaten van dit onderzoek worden (geanonimiseerd) gepresenteerd in dit rapport. Digitale versie.

Verspreiding tijdens de Jaarbijeenkomst en onder leden van de VNG.

Het scholenkwartet

December 2018

Het scholenkwartet is speciaal ontwikkeld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Doel van het kwartet is het gesprek over de school in de toekomst te faciliteren. Dit kun je ook lezen in dit artikel uit Schoolfacilities van maart 2019.

Gratis verspreid tijdens de Jaarbijeenkomst, onder betrokkenen bij het Masterplan Onderwijs in Rotterdam en via de VNG.

Prijs hardcopy: € 15,- voor het eerste spel en € 5,- voor elk volgend spel (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

Desgewenst kunnen we tegen betaling ook een workshop regelen.

Smaakmakers

December 2018

Bouwstenen werkt samen met partners, het H-team, Platform 31 en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie aan de ontwikkeling van bruikbare recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt daarbij op de transformatie naar wonen. Er worden vijf recepten onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

Verspreiding tijdens de Jaarbijeenkomst en onder de leden van de VNG. Digitale versie.

Prijs hardcopy: € 5,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

 

Cover In Control 2017

In Control! 2017 - Informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers

30 november 2017

Deze jaarlijkse uitgave gaat over informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers; ofwel het hart van de vastgoedorganisatie. Wat is het, welke gegevens heb je voor welke taakvelden nodig, wie is ervan en wat kan die persoon? Ook bevat deze uitgave weer een overzicht van systemen die in de markt te koop zijn, incl. gebruikerservaringen.

Verspreiding tijdens Najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 25,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW) 

Gratis voor onderwijsdoelen

ISBN: 978-94-91934-11-7
 

Cover Rollen

Rollen in het vastgoedmanagement

30 november 2017

Welke taken en rollen zijn te onderscheiden, hoeveel informatie heb je nodig om het werk goed te kunnen doen (al dan niet uitbesteed) en wie zijn de toppers in het vak? 

Verspreiding tijdens najaarsbijeenkomst, onder leden VNG en via A+O-fonds gemeenten

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Geen hardcopies meer beschikbaar. 

ISBN: 978-94-91934-10-0

 

Cover Reisroute

Reisroute - naar een gemeentelijk portefeuilleplan

30 november 2017

Voor een goede sturing op het gemeentelijk vastgoed is een portefeuilleplan onontbeerlijk. Maar hoe kom je tot een goed portefeuilleplan? Wie moet je daarbij betrekken, wat staat er in en welke relatie is er met andere vastgoeddocumenten?

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 5,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978-94-91934-12-4

 

In Control 2016

In Control! 2016 - Informatiesystemen voor vastgoed- en facility management
1 december 2016

De jaarlijkse uitgave met een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management, achtergronden en trends. Dit jaar met extra focus op gebruikservaring, risicomanagement en BIM.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN 978 94 91934 08 7

 

Spelregels voor vastgoedmanagement

1 december 2016

Op initiatief van Chefs Vastgoed werken we sinds 2015 actief aan de ontwikkeling van ‘Spelregels Vastgoedmanagement’, die als leidraad en referentie kunnen dienen bij de uitvoering van het vastgoedmanagement. In deze publicatie staan ze netjes op een rijtje en voorzien van een sausje.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Of Word-document van de Spelregels, om zelf mee aan de slag te gaan!

Geen hardcopy meer beschikbaar 

ISBN 978 94 91934 07 0

 

Taxatiewijzer

Taxatiewijzer - Handreiking uitbesteding taxaties gemeentelijk vastgoed

1 december 2016

Wanneer vraag je welke taxatie en wat is dan precies de vraag? En welke taxateur moet je hebben? Over deze vragen heeft het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts zich in 2016 gebogen. In de korte handreiking 'Taxatiewijzer' zijn de bevindingen rond de belangrijkste thema’s bij het uitbesteden van taxaties van gemeentelijk vastgoed vermeld.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 5,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN 978 94 91934 09 4

 

Maatschappelijk Vastgoed van Waarde - cover

Maatschappelijk Vastgoed van Waarde - Op zoek naar een breder waardebegrip

3 december 2015

Bij waarde denken we al snel aan economische waarde of aan iets wat je kunt uitrekenen, maar dat is lang niet altijd mogelijk, vooral niet als het gaat om de maatschappelijke waarde van het vastgoed. Deze publicatie bevat een veelkleurige verkenning van uiteenlopende waardebegrippen. Met bijdragen van o.a. Frank Kalshoven en diverse mensen uit het Bouwstenen-platform; ieder met zijn of haar eigen kijk op waarde.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN 978 94 91934 04 9

 

In Control - cover

In Control! - Vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management

3 december 2015

Deze publicatie gaat over professioneel vastgoedmanagement bij gemeenten, onderwijs en zorg. Dat kan niet zonder adequate managementinformatie. In deze publicatie wordt een beeld gegeven van de praktijk en de beschikbare informatiesystemen; de behoeften, de technische en functionele mogelijkheden en de ervaring hiermee. Ook wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen op dit gebied, de openbaarheid en uitwisseling van gegevens en op big data.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN 978 94 91934 05 6

Aanvullend treft u op onze website de gebruikerservaring.

 

Wat kost dat? Menukaart kostprijsdekkende huur

Wat kost dat? - Menukaart voor een kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed

3 december 2015

Deze publicatie bevat een menukaart voor de methodiek van de kostprijsdekkende huur. Deze menukaart is opgesteld door de financiële experts die binnen Bouwstenen actief zijn. 

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst en onder leden VNG.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden
Een Excel-bestand met voorbeeldsommen, aansluitend op de publicatie

Een filmpje met uitleg over de kostprijshuur door Annemieke Schuitemaker van de gemeente Ede.

Prijs hardcopy publicatie: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN 978 94 91934 06 3

 

 Maatschappelijk vastgoed in de etalage

Maatschappelijk vastgoed in de etalage

4 december 2014

Er is te veel maatschappelijk vastgoed. Reden om het in de etalage te zetten. Deze publicatie geeft een kijkje in het werk voor en achter de etalage; met cijfers, voorbeelden en houvast.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst, onder leden VNG, via provincie Utrecht en BZK.

Digitale versie: om door te bladeren of om te downloaden.

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978 94 91934 03 2

 

 Het cement tussen wonen en zorg

Het cement tussen wonen en zorg

4 december 2014

Vertaling van de ontwikkelingen rond wonen en zorg naar de ruimtelijke agenda voor voorzieningen en vastgoed. Voeding voor de lokale en regionale tafels met bestuurders van gemeenten, bewoners- en zorgorganisaties, bedrijven, corporaties, ruimtelijke inrichters, enz.

Verspreiding digitaal

Digitale versie om te downloaden

 

Leren, werken, ondernemen

Leren, werken ondernemen; 3D Businessmodellen voor MFA’s

​4 december 2014

De drie grote decentralisaties komen er aan. Binnen Bouwstenen is nagedacht of het maatschappelijk vastgoed, en dan met name de multifunctionele accommodatie, een bijdrage kan leveren aan die decentralisaties. Niet als deel van het probleem, maar als weg naar de oplossing. Op basis van een aantal praktijksituaties zijn vijf concrete businessmodellen samengesteld. Daarvoor is de zogenaamde Canvasmethodiek gebruikt. Canvas toont alle ondernemingsfacetten in één overzichtelijk schema.

Verspreiding tijdens de najaarsbijeenkomst 2014

Digitale versie om te downloaden

 

 Boekje Reisgids  

Reisgids Maatschappelijke Voorzieningen - over mogelijkheden en keuzes

Bouwstenen-platform en Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling

5 december 2013

Een update van het 'Spoorboekje Maatschappelijke Voorzieningen (VNG 2008). Welke mogelijkheden hebben lokale partijen om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Het is een reisgids; die vertelt niet waar je heen moet, maar wel wat de mogelijkheden zijn.

Verspreid onder leden VNG, Aedes, MOgoep en deelnemers Bouwstenen

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden

Prijs hardcopy: € 20,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978 94 91934 00 1

 

 kiezen en delen

Kiezen én delen - huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs

Yvette Vervoort, Ed Hoekstra, Rob Janssen Bouwmeester en netwerk Kinderopvang van Bouwstenen voor Sociaal

5 december 2013

In deze publicatie worden huisvestingsconcepten beschreven voor de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Een breed scala aan mogelijkheden voor zowel de stad, als het platteland.

Verspreid onder leden VNG, PO-Raad en MOgroep en deelnemers Bouwstenen

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden

Prijs hardcopy: € 15,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978 94 91934 02 5

 

 Boekomslag

Van kosten- naar waardesturing- investeren in maatschappelijk vastgoed

Marc van Leent, Melger Seebregts, Willem van der Craats, Gert-Jan ten Hoor, David Meijer en Bé Gerritse

5 december 2013

Hoe kan (multifunctioneel) gebruik van gebouwen voor alle partijen iets opleveren en welke hordes moeten daarbij genomen worden? Essentieel is dat de vastgoedketen wordt omgedraaid; niet het budget is het uitgangspunt, maar de maatschappelijke vraag.

Verspreid onder leden VNG, POraad, Aedes en deelnemers Bouwstenen

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden

Prijs hardcopy: € 10,00 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

ISBN: 978 94 91934 01 8

 

 regionale samenwerking

Regionale Samenwerking

Twynstra Gudde i.s.m. Chefs Vastgoed en twee kleine gemeenten

5 december 2013

Een publicatie gebaseerd op onderzoek en gesprekken, opgesteld door de werkgroep.

Zie preview

Verspreid onder deelnemers Bouwstenen tijdens de najaarbijeenkomst 2013

Digitale versie: om door te bladeren of te downloaden

 

 

 Referentiegetallen; Zaaltarieven in de publieke en private sector

Referentiegetallen; Zaaltarieven in de publieke en private sector

Augustus 2013

Rapport met referentiegetallen voor huurtarieven voor (vergader)zalen rond de 25, 50, 100 en 200 m2

Digitale versie

 

 

 kosten en opbrengsten wijkonderneming

Kosten en opbrengsten van de wijkonderneming 

Bouwstenen

Oktober 2012

Een handreiking voor een eenvoudige exploitatieopzet voor een wijkonderneming. Er zijn drie voorbeelden:
1 een buurthuis met zaalverhuur, omzet € 100.000 per jaar
2 een cultuurhuis met zaal verhuur en geprogrammeerde voorstellingen, € 250.000 per jaar
3 een zorgcoöperatie met diensten in de sfeer van dagbesteding en persoonlijke verzorging € 100.000 per jaar

Digitale versie

Prijs hardcopy: € 7,50 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

 

 

Van buurthuis tot wijkonderneming

Bouwstenen

Oktober 2012

Voor het beheren en exploiteren van een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum bestaat geen blauwdruk. Wel kan deze vragenlijst houvast bieden. Waar begin je? Wat kom je tegen? Is het haalbaar? Heb je aan alles gedacht?

Deze vragenlijst kan ook worden gebruikt door medewerkers van gemeenten, corporaties en maatschappelijke dienstverleners die bewoners willen steunen bij het beheren en exploiteren van een buurthuis. Heeft het kans van slagen? Wat is nodig om het tot een succes te maken?

Digitale versie

Prijs hardcopy: € 7,50 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

 

 kompas 

Kompas vastgoedmanagement

Bouwstenen voor Sociaal, Wijkplaats, Twynstra Gudde, BMC, Atrivé

November 2012

Het Kompas Vastgoedmanagement geeft houvast bij de meningsvorming over het vastgoedmanagement bij maatschappelijke voorzieningen vanuit lokaal perspectief. Vraag: hoe moeten wij in onze gemeente of regio ons maatschappelijk vastgoed organiseren? Het kompas helpt bij het kiezen van de gewenste richting.

Digitale versie

Prijs hardcopy € 5,- (incl porto en ex 9% BTW)

 

 Gezonde wijk

Gezonde wijk, voorzieningen en maatschappelijk vastgoed

Bouwstenen en partners

Maart 2012

Reader met een breed palet aan insteken en vragen rond de nieuwe regels op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg die komende jaren in werking treden. Naast andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben deze nieuwe regels consequenties voor het functioneren van buurten, wijken en wijkvoorzieningen en daarmee ook voor het maatschappelijk vastgoed. Ook taken en rolopvattingen komen aan bod.

Digitale versie

Geen hardcopy meer

 

 makelpunt 

Brochure makelpunten

Bouwstenen voor Sociaal

November 2011

Een makelpunt is een faciliteit waar vraag en aanbod naar ruimte voor maatschappelijke activiteiten samenkomen. Uitgegaan wordt van Makelpunt Utrecht, één van de eerste makelpunten. De brochure vertelt het hoe en waarom van de grote meerwaarde hiervan.

Digitale versie

Geen hardcopy meer

 

 cijfers maatschappelijk vastgoed

Cijfers maatschappelijk vastgoed

Bouwstenen voor Sociaal en BBN Adviseurs

Oktober 2011

Een verkenning van de omvang van het maatschappelijk vastgoed in Nederland. Conclusie is dat dit een groter oppervlak beslaat dan alle Nederlandse winkels en kantoren bij elkaar. Ongeveer 70% heeft een onderwijs- of zorgfunctie.

Digitale versie

Prijs hardcopy in overleg en afhankelijk van aantal

 

 

Toolkit voor ondernemerschap - De sleutel voor succesvolle MFA's

Marc van Leent en Tom de Haas

2e druk september 2011

Na twee jaar experimenteren in het MFA Lab zijn de resultaten overzichtelijk in het handboek samengebracht.  Rode draad door het hele boek is het besef dat een MFA op de eerste plaats een onderneming is en geen gebouw.

Digitale versie MFA Lab: Toolkit voor ondernemerschap

Prijs hardcopy: € 30 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

Digitale versie Ondernemen met MFA's, Reader met resultaten MFA Lab 2011-2012

 

MFA Kwartet 001.jpg

MFA Kwartetspel (uitverkocht)

Marc van Leent

2011

Doel van het MFA kwartetspel is om bewust te worden van de invloed van leefstijlen op de 'look & feel' van een MFA of andersoortige locatie met een publieke functie. In 15 minuten heb je de essentie te pakken.

Prijs: € 25 (inclusief verzendkosten, exclusief 9% BTW)

 

 Cover Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed

Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed

De Kopgroep

Oktober 2008

Handreiking voor het vaststellen van de huurprijs van maatschappelijk vastgoed

Digitale versie

Geen hardcopy meer beschikbaar

 

Inventarisatie 24 MFA's

Inventarisatie 24 multifunctionele accommodaties

De Kopgroep

Mei 2008

Deze inventarisatie laat zien dat er nog veel te winnen is en dat het zinvol is verder te zoomen op het maatschappelijke rendement van de MFA's.

Digitale versie

Geen hardcopy meer beschikbaar

 bouwstenen vs 

Bouwstenen voor Sociaal

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Juni 2007

Een publicatie die je op weg helpt bij het maken van afspraken over ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed.

Digitale versie

Geen hardcopy meer beschikbaar

 

De Kopgroep - Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk Vastgoed

De Kopgroep

Oktober 2004

Professioneel vastgoedbedrijf binnen de gemeentelijke organisatie.

Digitale versie

Geen hardcopy meer beschikbaar

Ondernemen met maatschappelijk vastgoed

Ondernemen met maatschappelijk vastgoed  - Kopgroep van gemeenten neemt voortouw

De Kopgroep

Mei 2004

Een publicatie die bedoeld is voor iedereen die op lokaal niveau bezig is met de professionalisering van het beheren en exploiteren van maatschappelijk vastgoed.

Digitale versie

Geen hardcopy meer beschikbaar