LinkedInYouTubeTwitter

1805 Vastgoedsturing op safari in Apeldoorn

Op 24 mei 2018 gaat het Bouwstenen-netwerk Vastgoedsturing op Safari in Apeldoorn. We verkennen voor welke vastgoedopgaves Apeldoorn staat. We starten met een korte introductie en stappen vervolgens op de fiets om enkele panden te bezichtigen.

 

De actuele opgave in Apeldoorn

Patricia Kooy van het vastgoedbedrijf schetst de ontwikkeling die sinds 2014 wordt doorgemaakt. Als eerste zijn de spelregels en de rol voor het Vastgoedbedrijf verhelderd. Daarna is aan het bestuur zicht gegeven op de vastgoedopgave. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt dat 90% van de boekwaarde in 15 panden zat en de rest in de andere 180 panden.

 

Vervolgens is gewerkt aan een verbeterprogramma: het vergroten van (financieel) inzicht, een verkoopprogramma van maatschappelijk vastgoed en oneigenlijk woningbezit, een verduurzamingsprogramma en zakelijke afspraken maken met de maatschappelijke beheerder.

 

In 2018 staat er een afdeling die goed inzicht heeft in haar portefeuille en bijbehorende opgaven. Nu wil zij een doorontwikkeling maken naar 'regie voeren op huisvestingskosten in het maatschappelijke voorzieningennetwerk van Apeldoorn'. Met andere woorden: hoe kan Apeldoorn niet alleen efficiënt, maar ook effectief vastgoed sturen op haar vastgoed?


Verkoop

Daarna schetste Rene van Holland de verkoopopgave van Apeldoorn. Deze is voortvarend opgepakt met de meer courante panden. De panden die nu nog op de verkooplijst staan, vragen meerinspanning.


Een interessant instrument in de verkoop is de Aankoopcompensatie. Dit is een regeling waarmee compensatie wordt gegeven aan maatschappelijke organisaties om hen in staat te stellen het gemeentelijk vastgoed over te kopen. Zo wordt zowel een bijdrage geleverd aan beleidsdoelstellingen als aan de verkoopopgave (zie de bijgevoegde brochure).

 

Op Safari

En dan is het tijd om naar buiten te gaan, om een drietal gemeentelijke gebouwen te bekijken die in de verkoop staan. Een voormalig schoolgebouw, een zwembad en een boerderij waar momenteel de gemeentewerf is gevestigd. We eindigen bij het Zwitsalterrein, een voormalig industrieterrein waar de gemeente Apeldoorn de afgelopen jaren de industriële gebouwen heeft beheerd en stapsgewijs heeft ontwikkeld. 

 

Stuk voor stuk prachtige historische gebouwen, waarvan de oorspronkelijke functie is verdwenen. De vraag aan de deelnemers: wat zou jij met de gebouwen doen?

 

Actieve invulling voor buurt of stad

Onder het genot van een lokaal gebrouwen Veluwse Schavuyt worden de plannen voor de te verkopen panden besproken. Opvallend wais hoe enthousiast een ieder is over de mogelijkheid om als gemeente invulling te kunnen geven aan een dergelijk gebouw en gebied.

 

Het past totaal niet in de beleidslijn 'de markt, tenzij…' die de afgelopen jaren door vrijwel elke gemeente is omarmd en je durft het bijna niet hardop te zeggen. Maar zou het niet mooi zijn wanneer je als gemeente af en toe een gebouw kan verwerven om het een mooie invulling voor de buurt of stad te geven? Verstandig beheerd en met mate, zodat de risico's beheersbaar blijven. Of worden het dan toch snel luchtkastelen?


 

What's next?

Op donderdag 20 september komt het netwerk opnieuw bij elkaar (09.30 - 13.00 uur). Programma en locatie volgen.

 

 

Bijlage Size
Locaties safari Apeldoorn (741.41 KB) 741.41 KB