LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk onderwijshuisvesting

Image
netwerk onderwijs

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Bouwstenen-netwerken rond onderwijshuisvesting (gemeenten en scholen).

Verduurzamen in de praktijk

Thema is het verduurzamen van schoolgebouwen in de praktijk. Hoe ver ben je bij de realisatie, hoe ben je daar gekomen, wat waren de succesfactoren en wat is er nodig voor de volgende stap?

 

Dat doen we tegen de achtergrond van de ambities die er landelijk zijn op het gebied van energie- en klimaat. Die komen steeds meer regels op ons af. Bouwprojecten moeten bijna en straks volledig energie neutraal worden gebouwd. In bestaande schoolgebouwen moeten alle energiezuinige maatregelen worden getroffen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. De lijst hiervoor wordt binnenkort ook uitgebreid. Kantoren moeten minimaal energielabel C hebben. En straks krijgen we ook nog de veegwagen uit Europa waar we rekening mee moeten houden.

 

Kortom heel veel op je bordje maar hoe doe je dat in de praktijk en hoe trekken gemeenten en scholen hierin samen goed op. Welke inspirerende voorbeelden zijn er? Wat komt er op ons af en hoe financieren we dat?

Met wie?

Image
Rob van der Westen

We doen dat met het Bouwstenen-netwerk rond onderwijshuisvesting; zowel gemeenten als scholen. Ze delen hun ervaring samen met Rob van Westen van SPO Utrecht en Chantal Broekhuis van BreedSaam en Bouwstenen. 

Datum, tijd en locatie:

  • datum: 12 april 2023
  • tijd: 12.30 inloop
  • locatie: het Revius Lyceum, Driebergsestraatweg 6C, 3941 ZX Doorn 
 

Ben jij erbij?

Ben je lid van het netwerk? Dan horen we graag of je er al dan niet bij bent

Image
Ik ben erbij

Alvast inlezen?

 

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN