LinkedInYouTubeTwitter

4.9 Wet- en regelgeving

Keurmerk ChefproofAls wet- en regelgeving inzake het verhuren van bedrijfsruimten wijzigt, dan komen de aanpassingen daar waar sprake is van verhuur van bedrijfsruimten voor rekening van de verhuurder met uitzondering van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik.

 

Indien er géén sprake is van verhuur van bedrijfsruimten (veelal de oudere huurcontracten), dan is in het huurcontract geregeld of de kosten voor rekening van de verhuurder of de huurder zijn.

 

Toelichting
Wijzigingen in wet- en regelgeving tijdens de gebruiksperiode van het gebouw kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Maar ook verandering van gebruik tijdens de huur- of exploitatieperiode kan leiden tot verplichte aanpassingen die financiële consequenties hebben.

 

Bron
Spelregels voor het beheer van gebouwen in de gebouwenexploitatie (gemeente Tilburg, maart 2015). Aangepast door redactieteam (augustus 2015)

 

Meer informatie