LinkedInYouTubeTwitter

Aangepast beleid in Tilburg

te koop

Er is bij veel gemeenten belangstelling voor een goede procesbeschrijving van het aan- en verkoopbeleid van grond en gebouwen. In Tilburg is dit goed beschreven en is in 2019 de nota grondbeleid vastgesteld. Tilburg heeft ook recentelijk naar aanleiding van het Didam-arrest haar beleid voor de uitgifte van grond en gebouwen nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij gaan ook de procesbeschrijvingen voor verkoop geactualiseerd worden. De procesbeschrijving voor aankoop blijft onveranderd.

Delen en van elkaar leren

Vildan Bayram-Bilici, juridisch adviseur vastgoed in Tilburg: "We vinden het in Tilburg van belang dat we als gemeenten van elkaar kunnen leren en delen graag open onze informatie. Bij de beoordeling van ons beleid en procesbeschrijvingen bleek dat deze grotendeels in stand konden blijven. Ze worden vooral op één onderdeel aangepast: Bij een onderhandse verkoop doen we nu een publicatie vooraf. Ook als we als gemeente zeker denken te weten dat er geen andere partijen, anders dan de initiatiefnemers, zijn die in aanmerking komen. De procedure voor aankoop van gronden of gebouwen dateert nog uit 2015 en er wordt nog geen reden gezien om die te actualiseren.”

Twee verschillende situaties bij verkoop van gronden.

De gemeente Tilburg maakt bij uitgifte onderscheid tussen verschillende procedures waarbij het door de gemeenteraad vastgestelde kader voor de grondprijzen wel of juist niet geldt. Vildan: “Die indeling hadden we al en is in stand gehouden. De gemeente kan hier altijd gemotiveerd van afwijken.”

Bij niet kader grondprijzen

Bij niet-kader grondprijzen zijn de mogelijke verkoopprocedures:

a. Openbare verkoopprocedure:

  1. Een openbare selectie op basis van hoogste prijs (bod via notaris);
  2. Een (enkelvoudige of getrapte) openbare selectie op basis van prijs en andere selectiecriteria (bod via notaris, rest via gemeente);
  3. Een (enkelvoudige of getrapte) openbare selectie op basis van andere selectiecriteria dan prijs (via gemeente). Bij een openbare verkoopprocedure kan ook een Externe makelaar ingeschakeld worden.

Bij een openbare verkoopprocedure kan ook een Externe makelaar ingeschakeld worden.

b. Onderhandse verkoopprocedure (via gemeente).

Bij kader grondprijzen

Bij kader-grondprijzen zijn de mogelijke verkoopprocedures: 

a. Openbare verkoopprocedure:

  1. Een openbare selectie zonder selectiecriteria (zoals loting of selectie op basis van volgorde van inschrijving) (loting via notaris, op volgorde van inschrijving (wie het eerst komt, die het eerst maalt)) (via gemeente);
  2. Een (enkelvoudige of getrapte) openbare selectie op basis van andere selectiecriteria dan prijs (via gemeente).

Bij een openbare verkoopprocedure kan ook een Externe makelaar ingeschakeld worden.

b. Onderhandse verkoopprocedure (via gemeente).

Verandering in beleid

Het conceptbeleid rond de uitgifte van het onroerend goed is een vervolg op de Tilburgse nota Grondbeleid 2019. Destijds ging de gemeente er vanuit dat gronduitgifte een privaatrechtelijke handeling was en zij zelf kon kiezen aan wie de grond werd uitgegeven zolang het niet aanbestedingsplichtig was en er een onafhankelijke taxatie onder lag. Het Didam-arrest van 26 november 2021 bracht daar verandering in. Gemeenten moeten bij verhuur en verkoop van grond en panden het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dat betekent dat de uitgifte van onroerend goed in beginsel via een openbare selectieprocedure moet plaatsvinden, tenzij er slechts één serieuze gegadigde is. In dat geval moet het voornemen tot verhuur of verkoop inclusief de motivering waarom er sprake is van slechts één serieuze gegadigde gepubliceerd worden. Opmerking: ook andere vormen van uitgifte van onroerend goed vallen hieronder, dus niet alleen verkoop en verhuur, maar bv ook erfpacht, opstalrecht, ingebruikgeving.

Feedback welkom

De procesbeschrijvingen zijn nog in concept. Ze moeten nog ter vaststelling voorgelegd worden aan de raad. We staan altijd open voor feedback van andere gemeenten op deze procesbeschrijvingen, zegt Vildan.

 

 

Meedoen?

Geef je feedback via onderstaande reactieknop.

Image

Meer info

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.