aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Benchmark: nog veel te doen

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is nog niet op stoom, blijkt uit de benchmark van TIAS en Republiq onder 21 grote gemeenten.

Deze benchmark werd dit jaar voor de vijfde keer uitgevoerd.

Tempo niet hoog genoeg

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 36% van de panden die nu voor ambtelijke huisvesting worden gebruikt, voldoen aan de label C-plicht die vanaf 2023 geldt. Er wordt wel aan gewerkt maar het tempo is niet hoog genoeg om in 2023 de norm te halen, aldus de onderzoekers. 

Losse projecten

Dat gemeenten wel volop bezig zijn met verduurzamen, blijkt uit de hogere kosten voor planmatig onderhoud. De verbeteringen in de energieprestaties zijn echter nog niet terug te vinden in de geregistreerde labels. Sander de Clerck van Republiq: “Verduurzaming blijft vaak steken bij initiatieven voor losse projecten."

Leegstandsrisico

De leegstand van gemeentelijk vastgoed is met 3,6% laag te noemen, zeker vergeleken met commercieel vastgoed (kantoren, winkels). Veel van de leegstand is terug te voeren naar panden die bij gemeenten op de verkooplijst staan, of leegstaande panden die verworven zijn met het oog op een herontwikkeling. Als deze panden buiten beschouwing worden gelaten, was het leegstandspercentage in januari 2020 1,7%.

 

De effecten van de coronacrisis zijn hierin nog niet zichtbaar. De risico’s voor leegstand en huurderving zijn als gevolg van corona groot.

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners