LinkedInYouTubeTwitter

1407 Duurzaamheidsmaatregelen

Op woensdag 16 juli 2014 worden we hartelijk en met koffie ontvangen door Evelien Botter bij de St. Josephschool in Leiden.

     

Wat vooraf ging

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

 • Het duurde even voor we wisten of en hoe we verder konden (in wat voor samenstelling), maar we zijn er weer.
 • Irma Thijssen krijgt vanuit RVO geen tijd om de groep te begeleiden. Ze gaat met een groep gemeenten en scholen de handleiding DMJOP op scholen toespitsen. We houden contact.      
 • Mirjam Pronk komt vandaag iets vertellen over een andere groep gemeenten, maar ook kennismaken als potentële trekker. Het klikt prima zo lijkt het en ze heeft ook nieuwe dingen in te brengen. Mocht er toch iemand bezwaar hebben dan horen we het graag (mail, telefoon).

 

Duurzaam dak St. JosephschoolRondje langs de velden

Dan maken we een rondje stand van zaken en nieuwtjes in de diverse gemeenten. Bouwstenen  gaat dit op de site plaatsen met (voor zover openbaar) de documenten. Groepsleden vullen aan; we ontvangen je e-mail graag.

 

De andere groep

Mirjam vertelt iets over het traject dat ze samen met de gemeenten Rheden, Renkum, Lingewaal, Wijchen, Overbetuwe en Gennep loopt in Eurregio verband. Zie hier haar presentatie. Veel gelijke vraagstukken, groot kennisverschil in de groep en ook interessante en praktisch materiaal in de maak. We gaan intensief uitwisselen en over een weer uitnodigen om samen wijzer te worden.

 

Inhoudelijke uitwisseling

We praten nog wat verder over diverse aanpakken en maatregelen en wisselen kennis en ervaring uit, o.a. over:

 • ESCO's en GRESCO's
 • energiemanagement (handreiking in de maak)
 • woonlastenwaarborg
 • zon op school - zon op dak -initiatieven
 • gedrag

Bouwstenen zal een overzicht maken van de benchmarks die er bestaan  en kijken of we die verder aan kunnen vullen.

 

Wijze van uitwisseling

Om kennis uit te wisselen, wijzer te worden, maar ook om het onderwerp beter onder de aandacht van anderen te krijgen van het bredere platform:

 • zetten we vragen op de LinkedIn-groep van Bouwstenen (uitnodiging inmiddels verstuurd);
 • maken we een WhatsApp-groep voor onderlinge vragen (06-nummers inmiddels opgevraagd en uitnodigingen verstuurd);
 • leggen we de info vast op de site (voor zover openbaar of desgewenst geanonimiseerd);
 • wisselen we zaken die niet openbaar zijn maar die we wel met de groep willen delen per mail uit en houden we het ook vertrouwelijk onder ons;
 • kunnen adviesbureaus aanschuiven als we er allemaal wijzer van worden (niet voor aquisitie).

 

Rondleiding

Dan krijgen we nog een rondleiding. Opvallend is:

 • dat de school heel populair is, de mensen aardig en het gebouw er goed uit ziet.
 • er goed over het toekomstig gebruik van het gebouw is nagedacht.
 • het sedum dak niet alleen duurzaam is (energie, afwatering) maar ook heel mooi en per saldo helemaal niet duur als je het integraal aanpakt.
 • school en buitenschoolse opvang elk hun eigen stamruimte hebben (verschil tussen boekjes en praktijk) 
 • er met het zonnige weer best wel veel lampen branden.

Piet gaat er nog een artikel over schrijven.

 

Volgende keer

Volgende keer gaan we met elkaar aan de slag over gedrag en monitoring. Bouwstenen kiest een woensdagochtend vlak voor of na de herfstvakantie.

 

Wie een leuke inpirerende locatie ter beschikking stelt krijgt in ruil daarvoor een mooi artikel van Piet (zie hier Zeist).

 

Het zou leuk zijn als ook andere koplopers zich aansluiten. Breda, Loppersum, Wilgenstam, Rotterdam. Wie contacten heeft nodigt uit. Hoe groter de groep koplopers hoe verder we vooruit komen.

 

Meedoen?

Zie hier de activiteiten van de werkgroep en de mogelijkheden u aan te melden.

 

 

Bijlage Size
140715 Presentatie Bouwstenen - Mirjam Pronk.pdf (179.07 KB) 179.07 KB