LinkedInYouTubeTwitter

Inspreken op Klimaatprogramma

Image
Rob Jetten

Om de klimaatdoelen voor 2030 te realiseren, komt het kabinet met een beleidsprogramma Klimaat. Je kan tot en met 14 juli 2022 reageren op het voorstel.

 

Klimaatminister Rob Jetten heeft het programma in juni aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Veel regelingen en subsidies voor klimaatmaatregelen lopen tot en met 2024. Het beleidsprogramma is bedoeld voor de jaren daarna. 

Grofweg twee sporen 

Veel programma's en subsidies voor klimaatmaatregelen lopen tot en met 2024. Het beleidsprogramma is bedoeld voor de jaren daarna. Er komt een apart programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

In de planning

Image
Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

Een aantal onderdelen van het programma zijn:

  • Er komen normen voor energie en duurzaamheid en daarmee een basis voor toekomstige investerings- en financieringsbeslissingen. 
  • Er komt meer aandacht voor duurzame energiebronnen, als geothermie en aquathermie. Dat gebeurt onder andere via de SDE++. 
  • De subsidieregelingen voor isolatie, hybride warmtepompen, warmtenetten en andere duurzame alternatieven worden verbreed en geïntensiveerd. Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. 
  • Er zal worden gekeken hoe de subsidieregeling voor maatschappelijk vastgoed (DuMaVa) verlengd kan worden. 
  • Ook wordt gekeken of het ontzorgingsprogramma voor kleine instellingen en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming maatschappelijk vastgoed wordt verlengd.

Het beleid vraagt om grotere potten met geld. Er is nu tot en met 2024 € 2,75 miljard gereserveerd voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Voor de periode daarna moeten de middelen uit het Klimaatfonds komen.

Benieuwd naar reacties

Vanuit Bouwstenen hebben we afgelopen periode regelmatig ingesproken op regelingen en onze stem in Den Haag laten horen, maar ook jij kan dat. Tot en met 14 juli 2022 kan iedereen op dit programma reageren, rechtstreeks via onderstaande link.  

 

 

Inspreken? 

Dat kan! Je kunt hier een reactie geven. Geen tijd? Wij kunnen meer als ook jouw organisatie partner wordt.

Yes you can groen

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.