LinkedInYouTubeTwitter

Legionellapreventie

Minimaal eenmaal per jaar moeten de leidingwaterinstallaties worden gecontroleerd via het onderhoudsbestek installaties. Dode of ongebruikte leidingen moeten worden weggenomen. Het wekelijks gebruik van het tappunt moet bij de huurder/exploitant c.q. gebruiker worden neergelegd.

Zie onder andere de NEN 1006 voor de eisen waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen en het drinkwaterbesluit. 

Bron: Twynstra Gudde