LinkedInYouTubeTwitter

Marktwaarde

Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting op zal kunnen brengen door de meest biedende ‘neutrale’ gegadigde, nadat de verkoper het object – na de beste voorbereidingen – op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurverplichtingen, met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Ook wel genoemd: marktwaarde in verhuurde staat, open marktwaarde, netto-(open) marktwaarde, open market valuation, vrije marktwaarde en taxatiewaarde. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)