LinkedInYouTubeTwitter

Architectuur in Nederland jaarboek 2020-2021Wie het nieuwe jaarboek over architectuur in Nederland leest, komt een paar mooie juweeltjes tegen. Bijzondere plekken om langs te fietsen.

Onlangs is door de Stichting RGS de nieuwe leidraad Resultaatgericht Samenwerken gepubliceerd. De leidraad is nadrukkelijk voor meer dan alleen onderhoud bedoeld.

Floris AlkemadeDe dag nadat de Rijksbouwmeester bij Zomergasten zat, publiceerde hij samen met de RVS de verkenning ‘Ruimte maken voor ontmoeting’. Bouwstenen leverde een bijdrage.

De Tweede Kamer wil dat € 260 miljoen SUVIS-geld nog dit jaar beschikbaar komt, zodat de lucht in scholen sneller verbeterd. Met wat aanpassingen kan meer vaart worden gemaakt.

Je kunt je ook meer structureel aansluiten bij het netwerk van vakgenoten of met mensen die vanuit uiteenlopende invalshoeken naar een onderwerp kijken.

Snel op een actueel onderwerp bijgepraat worden, kan bij Bouwstenen in onze actualiteitencolleges. Ze gaan over de verduurzamen, sturing, normen, kwaliteitsborging en meer.

Na de zomer verzorgen SPRYG en ASRE weer diverse cursussen en opleidingen voor bestuurders, managers en professionals werkzaam in maatschappelijk(e) voorzieningen en vastgoed.

Corona, thuiswerken en al lang veel te druk. Geen tijd voor juist die dingen die ontspannen, energie en inspiratie geven, zoals de gesprekjes bij de koffie en collegiaal contact. Daarom wat tips.

Rinus VaderIngenieursbureau Royal HaskoningDHV doet het zelf ook; haar kantoren verduurzamen en het resultaat monitoren. Ze neemt daarbij ook de huurpanden mee.

Matthieu SonnemansIn Oijen staat een heel duurzame MFA met school, buurthuis en kantoren. Ook bijzonder, de ruimte wordt verwarmd met een houtkachel.

Mischa Coenen, Wonen LimburgDe nieuwe NEN 8026, voor het sturen op waarde bij de instandhouding van de gebouwde omgeving, ziet er veelbelovend uit.

De rekenkamer-commissie van de gemeente Veenendaal houdt goed vinger aan de pols bij de opvolging van haar advies rond onderwijshuisvesting.

Als gevolg van corona stagneert de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en komen projecten moeilijk van de grond.

Monique van der SteegEen pand gebruiken voor diverse maatschappelijke functies is vaak gewenst, maar bij de afweging van alle doelen en belangen delft juist dát vaak het onderspit.