LinkedInYouTubeTwitter

17 Renovatie versus vervangende nieuwbouw (PO-Raad)

In 2017 draait Bouwstenen samen met de PO-Raad een ontwikkelgroep voor medewerkers onderwijshuisvesting over de keuze voor renovatie of vervangende nieuwbouw voor onderwijshuisvesting.

 

Onderwijshuisvesting

Veel veranderingen veel keuzes
Een groot deel van de voorraad onderwijshuisvesting is verouderd. Naast veranderingen in het onderwijs, waardoor andere eisen aan het gebouw worden gesteld, zijn ook de duurzaamheids- en klimaateisen toegenomen. Nieuwbouw is niet altijd een optie. Door-exploiteren lijkt gezien de kosten van nieuwbouw en de krimp van het aantal leerlingen soms een aantrekkelijke keuze, maar is dat niet altijd. Wat moet je als medewerker onderwijshuisvesting dan je bestuur adviseren; renovatie of vervangende nieuwbouw?

 

Afwegingskader
In deze ontwikkelgroep ontwikkelen we houvast voor de keuze tussen renovatie en vervangende nieuwbouw. Waar is die keuze van afhankelijk? Wie heeft er invloed? Wat zijn de afwegingen? Wat en waar moet je op letten? Welke mogelijkheden komen wanneer in beeld? 

 

Primair onderwijs
Deze ontwikkelgroep is speciaal voor medewerkers huisvesting in het primair onderwijs.

 

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten in 2017 zijn op:

 

De bijeenkomsten worden inhoudelijk voorbereid en de resultaten steeds aan de praktijk getoetst. De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. Daarbij brengt HEVO haar kennis in en denkt mee met het op te stellen afwegingskader.

 

Het beeld van het eindresultaat dat we voor ogen hebben is de Taxatiewijzer, maar dan met een andere inhoud.

 

 

 

Wilt u meedoen?
Dat kan als u werkzaam bent  op de afdeling huisvesting in het PO. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich (indien nog niet gedaan) hier aanmelden voor de resterende drie bijeenkomsten.

 

 

 

Meer informatie

  • Gertjan van Midden PO-Raad 
  • Ingrid de Moel, Bouwstenen, 06 - 5231 08 45