aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verduurzamen kost € 42 miljard

PO-Raad, VO-raad en VNG pleiten in hun routekaart voor snelheid en extra geld voor de verduurzaming van scholen.

Doorgaan op de bestaande weg is geen optie, vinden betrokkenen. Dan duurt het 75 jaar voor de gebouwenvoorraad is verduurzaamd. Om de doelen voor 2050 te halen moet het twee keer zo snel.

Het gaat om onderwijskwaliteit

De kwaliteit van de leeromgeving staat in de routekaart centraal. Dat betekent dat bij de verduurzaming ook naar het binnenklimaat van de gebouwen moet worden gekeken. Iets wat in deze tijd van corona ook extra aandacht vraagt.

Snel aanpakken

Om de hele voorraad in 40 jaar aan te pakken en te vernieuwen moeten er per jaar 198 gebouwen (2,5%) worden vervangen of vernieuwd en 66 gebouwen (0,83%) aardgasvrij worden gemaakt en worden voorzien van zonnepanelen. Daarnaast moeten alle gebouwen meteen naar ENG, dus geen BENG of EPC 0,7. Alle scholen moeten voor 2030 de EML-maatregelen uitgevoerd hebben, zo valt te lezen in de routekaart. 

Verplichtingen

Gemeenten worden binnenkort verplicht Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) op te stellen, waarin ook de verduurzamingsopgave is meegenomen. Een speciale commissie gaat deze IHP’s beoordelen en kan aanwijzingen geven om aanvullende maatregelen te nemen. Scholen moeten ook inzicht geven en hun ‘huisvestingscijfers’ en hun (D)MJOP’s openbaar maken. Het Kennis en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed (RVO) en Ruimte OK spelen hierin een belangrijke rol.

Financiering

De totale kosten voor de verduurzaming worden ingeschat op € 42 miljard. Daarvan is ongeveer € 21 miljard beschikbaar vanuit de reguliere middelen voor vervanging en renovatie, al is nog onduidelijk of dit geld ook werkelijk aan de verduurzaming besteed kan worden. Voor de andere € 21 miljard wordt naar Het Rijk gekeken.

 


Meedoen?

Dat kan! Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december 2020 hebben we het er met elkaar over. Meld u hier aan.

 

En wijzer worden in netwerkverband kan ook bij ons. Word partner en help elkaar vooruit.

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners