LinkedInYouTubeTwitter

Snelle actie in Den Bosch

Oekraïne

Ook de gemeente Den Bosch reageert snel op de vraag van de veiligheidsregio te voorzien in opvang voor Oekraïners.

"Net als veel andere gemeenten staan wij voor de opgave om van een kantoorgebouw een opvang te maken", zegt Petra Heesterbeek, afdelingshoofd maatschappelijk vastgoed in Den Bosch. "Vrijdag 11 maart hadden we twee locaties, maandag 21 maart gaan we open voor de eerste 220 vluchtelingen."

Voor de lente 1.000 plekken

De veiligheidsregio's hebben van het kabinet opdracht gekregen om vóór 21 maart 2022 samen met gemeenten voor ten minste 6 maanden, 1.000 opvangplekken per regio te realiseren; ingericht en al. Daarna kunnen ze meteen door met nog een keer 1.000 plekken.

Image
Petra Heesterbeek

Meer dan huisvesting

Diverse ministeries en de VNG kwamen op 13 maart 2022 met een handreiking hoe één en ander aan te pakken. Petra: "Net als veel andere gemeenten hebben we een coördinator aangewezen. Er komt van alles bij kijken, naast huisvesting gaat het ook om onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen." De handreiking gaat daar allemaal op in.

Handreiking in het kort

Meer uitgebreid staat in de handreiking. 

  • Vluchtelingen uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als vluchtelingen in het reguliere asielproces. Kosten die betrokkenen maken worden door het Rijk vergoed.
  • Vooruitlopend op een bestemmingswijziging, kunnen gemeenten de panden al in gebruik nemen, ook als ze (nog) niet brandveilig zijn.
  • De GGD wordt gevraagd om de geschiktheid van beoogde locaties te beoordelen, waarbij voorop staat dat het verblijf corona-proof is ingericht naar de richtlijnen van het RIVM. 
  • Het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is van belang om de veiligheidsrisico’s van een locatie in kaart te brengen, en maatregelen hierop te nemen.
  • Inzet is om zo snel mogelijk onderwijs te regelen en om bij de keuze voor locaties rekening te houden met de nabijheid van scholen. Voor voorschoolse educatie in de asielopvang is een handreiking 'Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang' beschikbaar die ook voor de opvang voor Oekraïners is te raadplegen.

Technische inrichting

Niet alleen gemeenten en scholen zijn snel. Ook marktpartijen zetten zich in. Bart Kruyning: "We hebben als Kuijpers een technisch team gereserveerd om locaties voor opvang technisch in te richten. Dit om accuraat in te kunnen springen in de acute behoefte om de vluchtelingen een goed onderkomen te bieden."

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.