aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

facilitair management

5. Facilitair management

Het facilitair management bevat alle activiteiten die door de huurder/gebruiker worden uitgevoerd ten behoeve van het gebruik van het gebouw, zoals ruimtegebruik, roostering, zalenverhuur, beveiliging, schoonmaak en gebruikersonderhoud. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: 

5.1 Verantwoordelijkheid huurder/gebruiker

 

Keurmerk ChefproofDe huurder van het gebouw is verantwoordelijk voor de inhoudelijke activiteiten en de gebruikersexploitatie, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

 

5.2 Facilitair management

Keurmerk Ter discussieVoor elk gebouw is iemand of een organisatie aanspreekbaar op het facilitair management.

 

Deze persoon/organisatie:

5.3 Voorwaarden voor gebruik

Keurmerk ChefproofAan de gebruiker/exploitant kunnen voorwaarden voor gebruik worden meegegeven ten aanzien van:

  • prioritering bij medegebruik en verhuur van zalen/ruimtes;
  • tariefstelling bij verhuur van ruimtes;
  • duurzaam gebruik van gebouw en faciliteiten.

 

5.4 Adequate organisatie en exploitatie

 

Keurmerk ChefproofDe gebruiker richt zijn organisatie en exploitatie zo in dat de beoogde maatschappelijke meerwaarde kan worden gerealiseerd. Ze legt daarover verantwoording af aan haar eigen toezichthouders en (aanvullende) maatschappelijke financiers. 

 

5.5 Exploitatie horeca

Keurmerk ChefproofDe gemeente exploiteert in principe zelf geen horeca. Indien horeca van toegevoegde waarde is en dit niet de expertise van de gebruiker(s) is, wordt gezocht naar een passend horecaconcept en een bijbehorende horecaondernemer.  

 

5.6 Passend contract

Keurmerk ChefproofAfspraken tussen de eigenaar/exploitant en gebruiker(s) van een gebouw worden altijd in contracten vastgelegd die passen bij het doel, de aard en de inhoud van de bedoeling.

Abonneren op facilitair management

Snel naar

Partner worden?

Corona